Vērtības

"Latvijas Finieris" vērtības

  • Drošība. Mēs veidojam drošu vidi un rīkojamies ilgtspējīgi
  • Cieņa. Mēs cienām viens otru un veicinām godprātību, lojalitāti un uzticēšanos
  • Uzņēmība. Mēs esam sava darba saimnieki – ieraugām, uzņemamies un izdarām
  • Attīstība. Mēs pilnveidojamies paši un veicinām citu izaugsmi