Meža īpašumi

Pakalpojumi


SIA "Latvijas Finieris Mežs" pērk meža īpašumus un sniedz ar meža īpašumu apsaimniekošanu saistītos pakalpojumus visā Latvijā.

Īpašumu iegāde

Pērkam meža īpašumus visā Latvijā – pieaugušus mežus, jaunaudzes, izcirtumus. Tāpat pērkam arī neizmantotas vai daļēji aizaugušas lauksaimniecības zemes. Ja nepieciešams, veicam īpašumu sadalīšanu. Nepieciešamā informācija no īpašnieka.

Mežsaimnieciskie pakalpojumi

Savu iespēju robežās sniedzam mežsaimniecisko darbu pakalpojumus: meža atjaunošanu un ieaudzēšanu (augsnes gatavošana, stādu iegāde, stādīšana), meža kultūru kopšanu, audzes sastāva kopšanu, cirsmu sagatavošanu. Piedāvājam īpašumu sistemātisku apsekošanu, projektu izstrādi Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļu piesaistei, atskaišu sagatavošanu Valsts meža dienestam un citām organizācijām.

Konsultācijas

Ja Jums Latvijā pieder mežs vai lauksaimniecības zeme, mūsu darbinieki labprāt uzklausīs Jūsu vēlmes un ieteiks labāko risinājumu jebkurā ar īpašuma apsaimniekošanu saistītā jautājumā.

Par SIA "Latvijas Finieris mežs"


SIA "Latvijas Finieris mežs" ir koncerna "Latvijas Finieris” meitas uzņēmums, kas dibināts 2007. gadā ar mērķi apsaimniekot koncernam piederošos meža un lauksaimniecības zemes īpašumus.

Ieguldījumi atmaksājas

Atdeve no ieguldījumiem meža īpašumā ir lielāka nekā ieguldot naudu bankā. Pareizi apsaimniekojot meža īpašumu, ienākumus no tā iespējams palielināt pat vairākas reizes.

Plānošana

Ienākumu lielums ir būtiski atkarīgs no lēmumiem – kas, kad un cik daudz tiks darīts īpašumā. Tāpēc ir svarīgi savlaicīgi veikt detalizētu īpašuma novērtēšanu un izstrādāt īpašuma attīstības plānu.

Izglītoti un pieredzējuši speciālisti

Mūsu speciālistiem ir mežsaimnieciskā izglītība un daudzu gadu profesionālā pieredze, gan strādājot vairāk nekā 10 000 ha lielajos uzņēmuma īpašumos, gan sniedzot pakalpojumus un konsultācijas sadarbības partneriem.

Kontaktinformācija

SIA "Latvijas Finieris Mežs"

Lignuma iela 2, Rīga, LV-1016

Tālr.: +371 67067261, 28600122

E-pasts: lfmezs@finieris.lv

http://lfmezs.lv


.