Trauksmes celšana

AS “Latvijas Finieris” ir izveidota iekšējā trauksmes celšanas sistēma, kas nodrošina iespēju droši ziņot par iespējamiem pārkāpumiem un nodrošina trauksmes cēlējiem normatīvajos aktos noteikto aizsardzību.

Trauksmes celšana nozīmē godprātīgi sniegt informāciju par iespējamu pārkāpumu, kas var kaitēt sabiedrības interesēm, kā arī AS “Latvijas Finieris” iekšējo noteikumu pārkāpumu, ja informācija par pārkāpumu gūta saistībā ar darba pienākumu izpildi vai dibinot tiesiskās attiecības, kas saistītas ar darba pienākumu izpildi, un ir pamatoti uzskatīt šo informāciju par patiesu.

AS “Latvijas Finieris” trauksmes ziņojumus var iesniegt šādos veidos:

  • Elektroniski, nosūtot uz e-pastu trauksme@finieris.lv
  • Pa pastu, nosūtot uz adresi AS “Latvijas Finieris”, Bauskas iela 59, Rīga, LV-1004, uz aploksnes obligāti norādot “Trauksmes celšana”.

Saskaņā ar AS “Latvijas Finieris” iekšējās trauksmes celšanas sistēmas noteikumiem trauksmes cēlēja identitāte tiek aizsargāta un ir zināma tikai AS “Latvijas Finieris” trauksmes celšanas kontaktpersonai.

Trauksmes ziņojumā ietvertie personas dati tiek aizsargāti atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Papildus informācija: