Ilgtspēja

Ilgtspējīga politika


“Latvijas Finieris” ir Baltijas jūras reģiona meža nozares dalībnieks – tas paver daudzas iespējas un uzliek arī svarīgus pienākumus. Mēs izprotam un novērtējam apkārtējās vides, sabiedrības un ekonomiskās intereses, kuru sabalansēšana ir ilgtspējīgas darbības pamatā.

Uzņēmuma ilgtspējas politika pauž attieksmi pret mūsu klientiem, darbiniekiem, sadarbības partneriem, īpašniekiem un sabiedrību kopumā: atbildīgi strādāt, atbildīgi pelnīt un atbildīgi izmantot dabas resursus.

Jauniešiem