Vadība

Padome

 

Padome ir akciju sabiedrības "Latvijas Finieris" pārraudzības institūcija, kas pārstāv akcionāru intereses un Latvijas Republikas Komerclikuma un uzņēmuma statūtos noteiktajos ietvaros uzrauga AS "Latvijas Finieris" valdes darbību.

Uldis Biķis

Padomes priekšsēdētājs

"Latvijas Finierī" sācis strādāt 1994. gadā kā kokmateriālu iepirkuma aģents, vēlāk Apaļkoku iepirkuma dienesta direktora vietnieks, mārketinga direktors, valdes loceklis, no 2004. – 2013. gadam valdes priekšsēdētājs, no 2013. gada padomes priekšsēdētājs.

Beidzis Latvijas Lauksaimniecības universitātes Meža fakultāti, iegūstot mežistrādes inženiera diplomu.

Uldis Biķis vienlaikus ir Latvijas Darba devēju konfederācijas padomes loceklis, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Goda doktors, kā arī pārstāv "Latvijas Finieri" vairākās citās profesionālās un sabiedriskās organizācijās Latvijā.

Juris Matvejs

Padomes priekšsēdētāja vietnieks

Ar uzņēmuma pirmsākumu saistīts no 1987. gada, strādājot par vecāko meistaru, vēlāk galvenā tehnologa vietnieku. AS "Latvijas Finieris" strādā kopš tās dibināšanas brīža – 1992. gada 2. oktobra, būdams ārējo sakaru daļas vadītāja vietnieks, vēlāk rūpnīcas "Lignums" un "Furniers" direktors, no 1998. gada valdes loceklis. Padomes priekšsēdētāja vietnieks kopš 2010. gada.

Beidzis Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas Mežsaimniecības un mežtehnikas fakultāti, iegūstot kokapstrādes inženiera diplomu.

Jānis Staris

Padomes loceklis

Jānis Staris ir AS "Latvijas Finieris" padomes loceklis un “Verems” padomes priekšsēdētājs kopš 2016. gada, līdz tam AS "Latvijas Finieris" ražošanas attīstības projektu vadītājs un no 1999. gada meitas uzņēmuma "Verems" RSEZ SIA valdes priekšsēdētājs.

Beidzis Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas Mežsaimniecības un mežtehnikas fakultāti, iegūstot meža inženiera diplomu.

Valde

 

Valde ir akciju sabiedrības "Latvijas Finieris” izpildinstitūcija, kura vada un pārstāv sabiedrību.

Jānis Ciems

Valdes priekšsēdētājs, Ražošanas koordinācijas sektora vadītājs

Ar uzņēmuma pirmsākumu saistīts kopš 1988. gada, strādājot par meistaru. AS "Latvijas Finieris” strādā kopš tās dibināšanas brīža – 1992. gada 2. oktobra, būdams ceha vadītājs, vēlāk tehniskais direktors, rūpnīcas "Furniers” direktors, no 1998. gada valdes loceklis.

Beidzis Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas Mežsaimniecības un mežtehnikas fakultāti, iegūstot kokapstrādes inženiera diplomu.

Pauls Ābele

Valdes priekšsēdētāja vietnieks, Biznesa atbalsta sektora vadītājs

AS "Latvijas Finieris” strādā kopš 1996. gada, būdams tirdzniecības aģents, Ekonomikas un uzskaites dienesta direktora palīgs, SIA "Mīlgrāvis un Ko” direktors, zāģētavas "Birze” direktors, rūpnīcas "Latvijas Bērzs” direktors, rūpnīcas "Lignums” direktors, valdes loceklis kopš 2008. gada.

Beidzis Latvijas Banku koledžu, iegūstot banku menedžera kvalifikāciju un Latvijas Universitāti, iegūstot biznesa vadības bakalaura grādu.

Mārtiņš Lācis

Valdes loceklis, Tirdzniecības un loģistikas sektora vadītājs

Sācis strādāt AS "Latvijas Finieris” 1995. gadā par tehnologu, vēlāk rūpnīcas "Lignums” ražošanas vadītājs, mārketinga direktors. Valdes loceklis kopš 2006. gada.

Beidzis Latvijas Lauksaimniecības universitātes Meža fakultāti, iegūstot kokapstrādes inženiera diplomu.

Indulis Kovisārs

Valdes loceklis, Meža sektora vadītājs

AS "Latvijas Finieris” strādā kopš 2004. gada, būdams Bērza lietkoksnes nodrošinājuma nodaļas vadītājs, vēlāk Meža resursu dienesta direktora vietnieks. Valdes loceklis kopš 2006. gada.

Beidzis Rīgas Politehnisko institūtu, iegūstot siltumenerģētikas inženiera diplomu.

Indulis Kovisārs vienlaikus ir arī Latvijas Kokrūpniecības federācijas prezidents un Latvijas Kokmateriālu pircēju biedrības valdes loceklis.

Aigars Veitmans

Valdes loceklis, Attīstības, investīciju un servisa sektora vadītājs

Ar uzņēmuma pirmsākumu saistīts kopš 1990. gada, strādājot par mehāniķi. AS "Latvijas Finieris” strādā kopš tās dibināšanas brīža – 1992. gada 2. oktobra, būdams galvenais mehāniķis, vēlāk galvenais inženieris, rūpnīcas "Lignums” tehniskais direktors, Attīstības un investīciju dienesta direktors. Valdes loceklis kopš 2004. gada.

Beidzis Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas Mežsaimniecības un mežtehnikas fakultāti, iegūstot kokapstrādes inženiera diplomu.

Aigars Veitmans pārstāv AS "Latvijas Finieris” Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības uzņēmēju asociācijā.

Māris Būmanis

Valdes loceklis, Attīstības un pētniecības sektora vadītājs

AS "Latvijas Finieris" strādā kopš 1995. gada, būdams iekārtu un rīku inženieris, rūpnīcas "Furniers" tehniskais direktors, projektu realizācijas nodaļas vadītājs Attīstības un investīciju dienestā, Iekārtu rūpnīcas direktors. Kopš 2015. gada rūpnīcas "Lignums" direktors, bet kopš 2017. gada arī valdes loceklis.

Beidzis Latvijas Lauksaimniecības universitātes Meža fakultāti, iegūstot kokapstrādes inženiera diplomu.

No 2015. līdz 2020. gadam rūpnīcas "Lignums" direktors. Valdes loceklis kopš 2017. gada.

Gunita Meiere

Valdes locekle, Personāla un administratīvā sektora vadītāja

AS "Latvijas Finieris” strādā kopš 2017. gada, būdama Personāla attīstības dienesta direktore. Valdes locekle kopš 2022. gada.
Beigusi Latvijas Universitāti, iegūstot bakalaura grādu latviešu filoloģijā.