Ekskursijas uzņēmumā

Ekskursijas uzņēmumā

Lai veicinātu jaunās paaudzes izpratni par meža nozari un kokrūpniecību, "Latvijas Finieris”  organizē bezmaksas ekskursijas skolēniem.

Ekskursijas notiek latviešu valodā.

Atbilstoši dažādām vecuma grupām ir izveidoti vairāki ekskursiju maršruti: 

Sākumskolas skolēni

SIA "Troja”

Rīgā, Bauskas ielā 143

Ekskursijas ilgums ~ 45 min
Iespējamais ekskursijas laiks

Katra mēneša II un III trešdienā

plkst.10.00
plkst.13.00

Pamatskolas skolēni,
5.-9. klase un vidusskolēni

Rūpnīca "Furniers” 

Rīgā, Bauskas ielā 59

Ekskursijas ilgums ~ 1 stunda
Iespējamais ekskursijas laiks

Katra mēneša II un III trešdienā

plkst.9.00
plkst.10.30

Pamatskolas skolēni
no 16 gadu vecuma un
vidusskolēni

 SIA "Verems”

Verēmu pagasts

Rēzeknes novads,

“Lejas Ančupāni”

Ekskursijas ilgums

~ 45 min

Iespējamais ekskursijas laiks

Pēc iepriekšējas vienošanās

 

Rūpējoties par skolēnu drošību, esam noteikuši šādu kārtību:

Vecuma grupa

Skolēnu

skaits grupā

Nepieciešamais

pavadošo

pedagogu

skaits

Pirmsskolas un

sākumskolas skolēni

20* 3

Pamatskolas skolēni

5.-9.klase

20* 3

Vidusskolēni

 

20* 1

*Ja ekskursijā piedalās vairāk nekā 20 skolēni, tie ražošanu apmeklē pēc kārtas pa daļām, nepārsniedzot pieļaujamo skolēnu skaitu vienā grupā.

Pieteikties lūdzam ne vēlāk kā 2 nedēļas pirms plānotā ekskursijas datuma, aizpildot pieteikuma anketu un atsūtot to uz e-pastu ekskursijas@finieris.lv

Ekskursijas norise tiek apstiprināta elektroniski, nosūtot uz pieteicēja e-pasta adresi aicinājumu ierasties uz ekskursiju saskaņotā datumā un laikā.