Koklaukums "Bolderāja"

Koklaukums "Bolderāja"


Cenas ir informatīvas
Bērza sortimentsLobīšanas cilindru
diametru grupas, cm

Nominālais garums

2,70m
C
ena, EUR/m3

Nominālais garums 5,40m
Cena, EUR/m3
B šķiras finierkluči Info       14 - 15,9 40 40
16 - 17,9 65 65
18 - 20,9 80 80
21 - 24,9 83 85
25 - 29,9 88 90
30 - 39,9 88 90
> 40 88 90
       
E šķiras finierkluči Info     21 - 24,9 110 120
25 - 29,9 140 142
30 - 39,9 140 142
> 40 140 142
       
Brāķēts papīrmalkā 6 - 70 35 35
       
Neatbilstošs sortiments Visas 25 25
       
Sortimenti ar metāla ieslēgumiem Visas 10 10

 

Cenas

Koklaukuma "Bolderāja bērza finierkluču iepirkšanas cenas no 2019.gada 1.novembra.

 


Piemaksa

Par sertificētiem (PEFC 100% certified) finierklučiem veicam piemaksu pie cenas +1,50 EUR/m3.


Diametru grupas

Finierkluču diametru grupas tiek noteiktas pēc īskluča iekšējā cilindra diametra zem mizas.


Līguma slēgšana

Līgumus par finierkluču piegādēm slēdzam kalendārā gada ietvaros, saskaņojot piegādes par kalendāro ceturksni, sadalījumā pa mēnešiem. Izpildot līguma nosacījumus, pārdevējs saņem piemaksu, kas aprēķināta pēc 2020.gada piemaksas noteikšanas kritērijiem.


Kravas pieņemšana

“Latvijas Finieris” ir tiesības nepieņemt piegādāto kravu un nosūtīt to atpakaļ pārdevējam, ja tajā ir vairāk nekā 10% finierkluču kvalitātes prasībām un/vai specifikācijai neatbilstošu sortimentu.


Tehniskās prasības

Garumi

Nominālais garums – 2,70 m (pilns baļķa garums no 2,73 m līdz 2,95 m).

Nominālais garums – 5,40 m (pilns baļķa garums no 5,45 m līdz 5,50 m).

Garuma novirze ārpus norādītā pilna baļķa garuma robežām nav pieļaujama.

Maksimālais finierkluču Ø resgalī - 60 cm

Tilpums tiek aprēķināts ar automātiskās šķirošanas līnijas palīdzību pēc LVS 82 : 2003

pdfPielikumā skatīt kvalitātes prasības

Nepieciešamie dokumenti

Fiziskām personām
  • Personu apliecinošs dokuments. Ja rīkojas pilnvarotā persona, tad pilnvaras kopija.
  • Ciršanas apliecinājuma vai tam pielīdzināma kokmateriālu piederību un izcelsmi apliecinoša dokumenta kopija.
  • Kokmateriālu īpašumtiesību iegūšanas dokumentu kopijas, ja kokmateriāli netiek iegūti savā īpašumā un/vai kokmateriālu pārdevēja pašdeklarācija.
  • Katrai kravai pārvadājuma/attaisnojuma dokuments.
  • Pašdeklarācija, ja finierkluču piegādātājs nav sertificēts FSC un PEFC sistēmās un/vai nepiegādā sertificētus finierkluču sortimentus.
Juridiskām personām
  • Ciršanas apliecinājuma vai tam pielīdzināma kokmateriālu piederību un izcelsmi apliecinoša dokumenta kopija.
  • Kokmateriālu īpašumtiesību iegūšanas dokumentu kopijas, ja kokmateriāli netiek iegūti savā īpašumā un/vai kokmateriālu pārdevēja pašdeklarācija.
  • Katrai kravai pārvadājuma/attaisnojuma dokuments.
  • Pašdeklarācija, ja finierkluču piegādātājs nav sertificēts FSC un PEFC sistēmās un/vai nepiegādā sertificētus finierkluču sortimentus.

Kontaktinformācija

Koklaukums "Bolderāja"

Lignuma iela 2A, Rīga, LV-1016

Tālr.: + 371 67067100

E-pasts: Lig_Koklaukums2@finieris.lv


AS "Latvijas Finieris" finierkluču iepirkšana

Lignuma iela 2, Rīga, LV-1016

Tālr.: +371 26164638

E-pasts: uvis.dudins@finieris.lv


Pieraksties jaunumiem

Esmu iepazinies (-usies) ar Privātuma politiku un piekrītu datu apstrādei tās ietvaros.

Saņemt e-pastā cenu izmaiņas un citas aktualitātes