Koklaukums Kuldīgā

Koklaukums Kuldīgā


Cenas ir informatīvas
Bērza sortiments Lobīšanas cilindru diametru grupas, cm

Nominālais garums 2,70m 

Cena, EUR/m3

Nominālais garums 5,40m

Cena, EUR/m3

B šķiras finierkluči Info

      
14 - 15,9 25 25
16 - 17,9 45 45
18 - 20,9 70 70
21 - 24,9 88 88 
25 - 29,9 88 88 
30 - 39,9 88 88 
> 40 85 85 
       
E šķiras finierkluči Info        21 - 24,9 105 105
25 - 29,9 125 130 
30 - 39,9 125 130 
> 40 105 105 
       
Brāķēts papīrmalkā 6 - 70 20 20
       
Neatbilstošs sortiments Visas 15 15 
       
Sortimenti ar metāla ieslēgumiem Visas 10 10 
Cenas

Finierkluču iepirkšanas cenas no 2021.gada 1.janvāra.


Piemaksa

Par sertificētiem (PEFC 100% certified) finierklučiem veicam piemaksu pie cenas +1,50 EUR/m3.


Diametru grupas

Finierkluču diametru grupas tiek noteiktas pēc īskluča iekšējā cilindra diametra zem mizas.


Kravas pieņemšana

"Latvijas Finieris" ir tiesības nepieņemt piegādāto kravu un nosūtīt to atpakaļ pārdevējam, ja tajā ir vairāk nekā 10% finierkluču kvalitātes prasībām un/vai specifikācijai neatbilstošu sortimentu.

Pirms kravas piegādes, lūdzam iepazīties ar Informāciju finierkluču piegādātājiem

AS "Latvijas Finieris" bērza finierkluču iepirkšanas procesa ietvaros, saņemot piegādātās kravas pavaddokumentus, pēc īpašuma kadastra numura, dabas datu pārvaldības sistēmā "Ozols" tiks pārbaudīta aizsargājamu biotopu neesamība tajā. Koksne no biotopu teritorijām netiek pirkta!


Līguma slēgšana

Līgumus par finierkluču piegādēm slēdzam kalendārā gada ietvaros, saskaņojot piegādes par kalendāro ceturksni, sadalījumā pa mēnešiem. Izpildot līguma nosacījumus, pārdevējs saņem piemaksu, kas aprēķināta pēc 2020.gada piemaksas noteikšanas kritērijiem.


Tehniskās prasības

Garumi

Nominālgarums 2,70 m (pilns baļķa garums no 2,73 m līdz 2,95 m);

Nominālgarums 5,40 m (pilns baļķa garums no 5,45 m līdz 5,60 m).

Garuma novirze ārpus norādītā pilna baļķa garuma robežām nav pieļaujama.

Maksimālais finierkluču Ø resgalī - 60cm

Tilpums tiek aprēķināts ar automātiskās šķirošanas līnijas palīdzību pēc LVS 82 : 2003.

pdfPielikumā skatīt kvalitātes prasības

Nepieciešamie dokumenti

Fiziskām personām
  • Personu apliecinošs dokuments. Ja rīkojas pilnvarotā persona, tad pilnvaras kopija.
  • Ciršanas apliecinājuma vai tam pielīdzināma kokmateriālu piederību un izcelsmi apliecinoša dokumenta kopija.
  • Kokmateriālu īpašumtiesību iegūšanas dokumentu kopijas, ja kokmateriāli netiek iegūti savā īpašumā un/vai kokmateriālu pārdevēja pašdeklarācija.
  • Katrai kravai pārvadājuma/attaisnojuma dokuments.
  • Pašdeklarācija, ja finierkluču piegādātājs nav sertificēts FSC un PEFC sistēmās un/vai nepiegādā sertificētus finierkluču sortimentus.
Juridiskām personām
  • Ciršanas apliecinājuma vai tam pielīdzināma kokmateriālu piederību un izcelsmi apliecinoša dokumenta kopija.
  • Kokmateriālu īpašumtiesību iegūšanas dokumentu kopijas, ja kokmateriāli netiek iegūti savā īpašumā un/vai kokmateriālu pārdevēja pašdeklarācija.
  • Katrai kravai pārvadājuma/attaisnojuma dokuments.
  • Pašdeklarācija, ja finierkluču piegādātājs nav sertificēts FSC un PEFC sistēmās un/vai nepiegādā sertificētus finierkluču sortimentus.

Kontaktinformācija

Koklaukums "Kuldīga"

Ganību iela 12, Kuldīga, LV-3301

Tālr.: +371 29126139


AS "Latvijas Finieris" finierkluču iepirkšana

Lignuma iela 2, Rīga, LV-1016

Tālr.: +371 26164638

E-pasts: uvis.dudins@finieris.lv


Pieraksties jaunumiem

Esmu iepazinies (-usies) ar Privātuma politiku un piekrītu datu apstrādei tās ietvaros.

Saņemt e-pastā cenu izmaiņas un citas aktualitātes