Koklaukums "Kuldīga"

Koklaukums "Kuldīga"


Cenas ir informatīvas
Bērza sortiments Lobīšanas cilindru diametru grupas, cm

Nominālais garums 2,70m 

Cena, EUR/m3

 

B šķiras finierkluči Info

      
12 - 13,9 50
14 - 15,9 50 
16 - 17,9 80 
18 - 20,9 100 
21 - 24,9 100 
25 - 29,9 110 
30 - 39,9 110 
> 40 110 
     
E šķiras finierkluči Info        21 - 24,9 140
25 - 29,9 150 
30 - 39,9 160 
> 40 170 
   
     
C šķiras finierkluči Info 12 - 17,9 45
> 18 60
     
Brāķēts papīrmalkā 6 - 70

40

     
Neatbilstošs sortiments Visas 40
     
Sortimenti ar metāla ieslēgumiem Visas 30Sortiments
Nominālgarums, m
Cena, EUR/m3
Bērza Papīrmalka (atšķirota, atsevišķi piegādāta) 3,00

-

Cenas

Bērza finierkluču cenas ( E; B; C šķiras) Koklaukumā "Kuldīga" no 2024.gada 25.marta.

No 2024.gada 1.aprīļa koklaukumos "Bolderāja" un "Kuldīga", finierkluču piegādes, šī gada 2.ceturksnī,

būs iespējamas tikai ar iepriekš noslēgtu piegādes līgumu un saskaņotiem piegādes apjomiem un tikai šo apjomu ietvaros.

 

Bērza 3m papīrmalka Koklaukumā "Kuldīga" no 2022. gada 22. decembra NETIEK IEPIRKTA.

Par katru nopirkto finierkluču m3, ko varam pārstrādāt vērtīgos eksporta produktos, mēs 5 eiro novirzām ziedojumam Ukrainas cilvēkiem. Tā ir Tava iespēja stiprināt Latvijas ekonomiku un mūsu kopējā iespēja palīdzēt ukraiņu tautai cīņā par visas Eiropas un Rietumu pasaules vērtībām, drošību un mieru.


Piemaksa

Par sertificētiem (100% PEFC Certified) finierklučiem veicam piemaksu pie cenas +1,50 EUR/m3.


Diametru grupas

Finierkluču diametru grupas tiek noteiktas pēc īskluča iekšējā cilindra diametra zem mizas.


Kravas pieņemšana

"Latvijas Finieris" ir tiesības nepieņemt piegādāto kravu un nosūtīt to atpakaļ pārdevējam, ja tajā ir vairāk nekā 10% finierkluču kvalitātes prasībām un/vai specifikācijai neatbilstošu sortimentu.

Pirms kravas piegādes, lūdzam iepazīties ar Informāciju finierkluču piegādātājiem

 


Tehniskās prasības

Garumi:

Bērza Finierkluči:

Nominālgarums 2,70m (pilns baļķa garums no 2,74m)

 

Bērza Papīrmalka (atšķirota, atsevišķi piegādāta):

Nominālais garums 3,00m (pilns baļķa garums no 3,0m līdz 3,30m)

Maksimālais finierkluču un papīrmalkas Ø resgalī - 60cm

Bērza finierkluču tilpums tiek aprēķināts ar automātiskās šķirošanas līnijas palīdzību pēc LVS 82:2020.

pdfFinierkluču kvalitātes prasības

Papīrmalkas sortimentu tilpumu uzmēra SIA "VMF Latvia", izmantojot grupveida uzmērīšanu ar foto apstrādes tehnoloģiju (Foto WEB), atbilstoši LVS 82:2020.

Papīrmalkas kvalitātes prasības

Kontaktinformācija

Koklaukums "Kuldīga"

Ganību iela 12, Kuldīga, LV-3301

Tālr.: +371 29126139


AS "Latvijas Finieris" finierkluču iepirkšana

Lignuma iela 2, Rīga, LV-1016

Tālr.: +371 26164638

E-pasts: uvis.dudins@finieris.lv


.