Rūpnīcas "Verems" koklaukums

Rūpnīcas "Verems" koklaukums


Cenas ir informatīvas
Sortiments, bērzsLobīšanas cilindru
diametru grupas, cm

Nominālais garums 2,30m

Cena, EUR/m3

Nominālais garums 4,80m

Cena, EUR/m3

B škiras finierkluči Info 14 - 15,9 30 30
  16 - 17,9 35 35
  18 - 20,9 50 68
  21 - 24,9 60 68
  25 - 29,9 60 68
  30 - 39,9 60 68
  > 40 60 68
       
E škiras finierkluči Info  21 - 24,9 100 110
  25 - 29,9 110 120
  30 - 39,9 120 120
  > 40 110 120
       
Brāķēts papīrmalkā (tikai 4,80 m) 6 - 70 - 25
       
Neatbilstošs sortiments (N) Visas 20 20
       
Sortimenti ar metāla ieslēgumiem (M) Visas 10 10

 

Cenas

 Cenas spēkā no 2019.gada 11.marta.


Piemaksa

Par sertificētiem (PEFC 100% certified) finierklučiem veicam piemaksu pie cenas +1,50 EUR/m3.


Diametru grupas

Finierkluču diametru grupas tiek noteiktas pēc īskluča iekšējā cilindra diametra zem mizas.


Līguma slēgšana

Līgumus par finierkluču piegādēm slēdzam kalendārā gada ietvaros, saskaņojot piegādes par kalendāro ceturksni. Izpildot līguma nosacījumus, pārdevējs saņem piemaksu 6% apmērā no pieņemto sortimentu kopējās vērtības.


Kravas pieņemšana

“Verems” ir tiesības nepieņemt piegādāto kravu un nosūtīt to atpakaļ pārdevējam, ja tajā ir vairāk nekā 10% finierkluču kvalitātes prasībām un/vai specifikācijai neatbilstošu sortimentu.


Tehniskās prasības

Garumi

2,30 m nominālgarums (pilns baļķa garums 2,35 m līdz 2,60 m);
4,80 m nominālgarums (pilns baļķa garums 4,90 m līdz 5,20 m).

Garuma novirze ārpus norādītā pilna baļķa garuma robežām nav pieļaujama.

Maksimālais finierkluču Ø resgalī - 70 cm

Garuma novirze ārpus norādītā pilna baļķa garuma robežām nav pieļaujama.

Tilpums tiek aprēķināts ar automātiskās šķirošanas līnijas palīdzību pēc LVS 82 : 2003.

pdfPielikumā skatīt kvalitātes prasības

Nepieciešamie dokumenti

Fiziskām personām
  • Personu apliecinošs dokuments. Ja rīkojas pilnvarotā persona, tad pilnvaras kopija.
  • Ciršanas apliecinājuma vai tam pielīdzināma kokmateriālu piederību un izcelsmi apliecinoša dokumenta kopija.
  • Kokmateriālu īpašumtiesību iegūšanas dokumentu kopijas, ja kokmateriāli netiek iegūti savā īpašumā un/vai kokmateriālu pārdevēja pašdeklarācija.
  • Katrai kravai pārvadājuma/attaisnojuma dokuments.
  • Pašdeklarācija, ja finierkluču piegādātājs nav sertificēts FSC un PEFC sistēmās un/vai nepiegādā sertificētus finierkluču sortimentus.
Juridiskām personām
 • Ciršanas apliecinājuma vai tam pielīdzināma kokmateriālu piederību un izcelsmi apliecinoša dokumenta kopija.
 • Kokmateriālu īpašumtiesību iegūšanas dokumentu kopijas, ja kokmateriāli netiek iegūti savā īpašumā un/vai kokmateriālu pārdevēja pašdeklarācija.
 • Katrai kravai pārvadājuma/attaisnojuma dokuments.
 • Pašdeklarācija, ja finierkluču piegādātājs nav sertificēts FSC un PEFC sistēmās un/vai nepiegādā sertificētus finierkluču sortimentus.

Kontaktinformācija

RSEZ SIA "Verems" koklaukums

Lejas Ančupāni, Vērēmu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4604

Tālr.: +371 28344133

E-pasts: lilita.upeniece@finieris.lv


AS "Latvijas Finieris" finierkluču iepirkšana

Lignuma iela 2, Rīga, LV-1016

Tālr.: +371 26164638

E-pasts: uvis.dudins@finieris.lv


Pieraksties jaunumiem

Esmu iepazinies (-usies) ar Privātuma politiku un piekrītu datu apstrādei tās ietvaros.

Saņemt e-pastā cenu izmaiņas un citas aktualitātes