Atbalsta principi

Atbalsta pamatprincipi

Uzņēmums “Latvijas Finieris” iestājas par kultūras attīstības un sabiedrības vienotību veicinošām idejām.

  • Nopietnas attieksmes stiprināšana drošības, ētikas un tiesiskuma jautājumos
  • Ideju, zināšanu, domu apmaiņas, sadarbības veicināšana starp dažādām nozarēm
  • Sabiedrību vienojoša valsts attīstības un nākotnes redzējuma veidošana