Atbalsta virzieni

Atbalsta virzieni

  • Kultūra, nacionāla un droša valsts

Piederība valstij un patriotisms sākas ar vienotu kultūrtelpu. Kultūra veido nāciju, vieno cilvēkus, rada vērtības. Mēs uzskatām, ka Latvijas valsts kultūra un valsts drošība ir cieši saistītas. Atbalsts nacionāla mēroga projektiem

  • Izglītība, zinātne un sabiedrības attīstība

Atbalsts zināšanu pārnesei, veicinot starpnozaru sadarbību un meklējot sasaisti ar sabiedrību dažādos jautājumos, domāšanas maiņai gan par valsts attīstību, gan par nepieciešamajām pārmaiņām izglītībā

  • Labdarība un sociālais atbalsts

Atbalsts sociāli mazaizsargāto personu grupām

  • Meža nozare un koksnes produktu attīstība

Atbalsts meža un saistīto nozaru organizācijām, bērza saplākšņa pielietojumam un popularizēšanai. Mēs esam par koku kā atjaunojamo resursu, par ekoloģisku, viegli pārstrādājamu un estētisku materiālu lietošanu

  • Individuālie sporta, mākslas un kultūras projekti

Atbalsts pamatotam un sasniedzamam mērķim, kas veicina ne tikai individuālu izaugsmi, bet dod labumu arī kādai sabiedrības daļai