Finierkluču iepirkšana


Iepērkam finierklučus visā Baltijā

Informācija meža īpašniekiem


FSC sertifikācijas statusi

"Latvijas Finieris" ir FSC® sertificēts (FSC-C001599). No FSC® sertificētiem piegādātājiem iepērkam bērza finierklučus tikai ar kādu no sertifikācijas statusiem: FSC 100%, FSC Mix Credit vai FSC Controlled Wood.   Finierkluču kravas piegādes pavadzīmē norādāms sertifikācijas statuss un sertifikāta numurs.

Piemaksa pie cenas

No 2018.gada 1.jūlija veicam piemaksu pie cenas +1,50 EUR/m3 tikai par PEFC 100% certified sertificētiem finierklučiem, kas pieņemti uz šķirošanas līnijas. Finierkluču piegādātājiem, kuri nav sertificēti un/vai nepiegādā sertificētus (FSC 100%; FSC Mix Credit; FSC Controlled Wood; PEFC 100% Certified) finierkluču sortimentus, lūdzam aizpildīt un iesniegt Kokmateriālu pārdevēja pašdeklarāciju.

Dokumenti

Pirms sortimentu sagatavošanas lūdzam iepazīties ar mūsu kvalitātes prasībām (no 01.01.2020. jaunas !), Kokmateriālu iepirkšanas politiku un citu noderīgu informāciju. Piegādātājiem, kuri neveic FSC ® sertificētu kokmateriālu piegādes, pirms cirsmas izstrādes un kravas piegādes jāpārbauda Ciršanas apliecinājums “Meža biotopu instruments”  http://latbio.lv/MBI un, ja šajā datu bāzē kādam cirsmas nogabalam tiek uzrādīts “Iespējams aizsargājams meža biotops vai noteikti vides aizsardzības ierobežojumi” , nepieciešams veikt cirsmas Apsekošanu, novērtējot iespējamos biotopus un aizpildot anketu. Aizpildīta un parakstīta anketa (tās kopija) par katru cirsmu pievienojama piegādājamās kravas dokumentiem. AS Latvijas Finieris un RSEZ SIA "Verems" bērza finierkluču iepirkšanas procesa ietvaros, saņemot piegādātās kravas pavaddokumentus, pēc īpašuma kadastra numura, dabas datu pārvaldības sistēmā "Ozols" tiks pārbaudīta aizsargājamu biotopu neesamība tajā. Koksne no biotopu teritorijām netiek pirkta!

Piegādes līgumi

Ikvienam meža īpašniekam piedāvājam iespēju noslēgt finierkluču piegādes līgumu, piegādēm uz koklaukumiem, ar šķirošanas līniju (Rīgā; Kuldīgā; Rēzeknē). Ja līgumā atrunātie piegādes apjomi tiek izpildīti, mēs nodrošinām piemaksu atbilstoši Piemaksu kritērijiem, kas spēkā ar 2020.gadu.

Kontakpersonas iepirkumiem mežā, pie ceļa

Latvijā:     Loģistikas speciālists (SELF Loģistika) (darba dienās no plkst.8:00 līdz 16:00), tālr. 29447643

Papildu informācija

Mob. tālr.: 26164638 ; e-pasts: uvis.dudins@finieris.lv un Mob. tālr.: 26476161 ; e-pasts: artis.podnieks@finieris.lv

Jaunumi
Bērza finierkluču kravu piegādes gada nogalē

Uzmanību ! Visos koklaukumos pēc š. g. 22.decembra piegādātajām bērza finierkluču kravām netiek garantēta to izšķirošana 2020.gada decembrī un attiecīgi arī rezultātu iegūšana.

12.novembrī izmaiņas RSEZ SIA "Verems" cenās !

Ar 2020.gada 12.novembri izmaiņas RSEZ SIA "Verems" bērza finierkluču iepirkšanas cenās !

Kuldīgas koklaukumā cenu izmaiņas !

Ar 2020.gada 28.oktobri AS "Latvijas Finieris" koklaukumā “Kuldīga” bērza finierkluču cenu izmaiņas.

Koklaukumā "Bolderāja" cenu izmaiņas !

Ar 2020.gada 28.oktobri AS "Latvijas Finieris" koklaukumā "Bolderāja" bērza finierkluču cenu izmaiņas. Iepērkam bērza finierklučus arī mežā, pie ceļa.

Ir pieejama jauna grāmata par Bērzu !

Iznākusi no somu valodas tulkota grāmata “Bērzu audzēšana un izmantošana”. Grāmatā apkopotas zināšanas par bērza audžu atjaunošanu, audzēšanu un koksnes ieguvi, kas balstītas uz ilgtermiņa pētījumiem un praktisko pieredzi. Lai arī Latvijas un Somijas daba atšķiras, vairums likumsakarību mežsaimniecībā ir vienādas. Tādēļ šī grāmata var kalpot par lielisku informācijas avotu visiem, kuri audzē un izmanto bērzu. Grāmata elektroniskā formātā ikvienam ir brīvi pieejama “Latvijas Finiera” mājas lapā, sadaļā “Dokumenti”. Par iespēju tikt pie grāmatas drukātās versijas lūgums sazināties ar Agri Meilertu (Tālr.: 28600122; e-pasts: agris.meilerts@finieris.lv).

Jaunas bērza finierkluču kvalitātes prasības

Ar 2020.gada 1.janvāri AS "Latvijas Finieris" un RSEZ SIA "Verems" ir spēkā jaunas bērza finierkluču kvalitātes prasības un ir noteikts jauns sortimentu maksimālais caurmērs ar mizu 60cm.

Pieraksties jaunumiem

Esmu iepazinies (-usies) ar Privātuma politiku un piekrītu datu apstrādei tās ietvaros.

Saņemt e-pastā cenu izmaiņas un citas aktualitātes