Finierkluču iepirkšana


Iepērkam finierklučus visā Baltijā

Saņem labāko cenas piedāvājumu finierklučiem un cirsmai


Aizpildi pieteikuma formu – mēs jums atzvanīsim!
.

Informācija meža īpašniekiem


FSC sertifikācijas statusi

"Latvijas Finieris" ir FSC® sertificēts (FSC-C001599). No FSC® sertificētiem piegādātājiem iepērkam bērza finierklučus tikai ar kādu no sertifikācijas statusiem: FSC 100%, FSC Mix Credit vai FSC Controlled Wood.   Finierkluču kravas piegādes pavadzīmē norādāms sertifikācijas statuss un sertifikāta numurs.

Piemaksa pie cenas

No 2018.gada 1.jūlija veicam piemaksu pie cenas +1,50 EUR/m3 tikai par PEFC 100% certified sertificētiem finierklučiem, kas pieņemti uz šķirošanas līnijas. Finierkluču piegādātājiem, kuri nav sertificēti un/vai nepiegādā sertificētus (FSC 100%; FSC Mix Credit; FSC Controlled Wood; PEFC 100% Certified) finierkluču sortimentus, lūdzam aizpildīt un iesniegt Kokmateriālu pārdevēja pašdeklarāciju.

Vispārīgi dokumenti

Pirms sortimentu sagatavošanas lūdzam iepazīties ar mūsu kvalitātes prasībām (no 01.07.2021. jaunas !), Kokmateriālu iepirkšanas politiku un citu noderīgu informāciju. Piegādātājiem, kuri neveic FSC ® sertificētu kokmateriālu piegādes, pirms cirsmas izstrādes un kravas piegādes jāpārbauda Ciršanas apliecinājums Dabas datu pārvaldības sitēmas datu bāzē "Ozols" https://ozols.gov.lv/pub/  un, ja šajā datu bāzē kādam cirsmas nogabalam tiek uzrādīts "Biloloģiski vērtīgas teritorijas", tad no šādas cirsmas apaļie kokmateriāli netiks pieņemti. AS "Latvijas Finieris" un RSEZ SIA "Verems" bērza finierkluču iepirkšanas procesa ietvaros, saņemot piegādātās kravas pavaddokumentus, pēc īpašuma kadastra numura, dabas datu pārvaldības sistēmā "Ozols" tiks pārbaudīta aizsargājamu biotopu neesamība tajā. Koksne no biotopu teritorijām netiek pirkta!

Kontakpersonas iepirkumiem mežā, pie ceļa

Latvijā:     Loģistikas speciālists (SELF Loģistika) (darba dienās no plkst.8:00 līdz 16:00), tālr. 29447643

Papildu informācija

Mob. tālr.: 26164638 ; e-pasts: uvis.dudins@finieris.lv un Mob. tālr.: 26476161 ; e-pasts: artis.podnieks@finieris.lv

Finierkluču piegādei dokumenti

Ciršanas apliecinājuma vai tam pielīdzināma kokmateriālu piederību un izcelsmi apliecinoša dokumenta kopija.Kokmateriālu īpašumtiesību iegūšanas dokumentu kopijas, ja kokmateriāli netiek iegūti savā īpašumā un/vai kokmateriālu pārdevēja pašdeklarācija.Katrai kravai pārvadājuma/attaisnojuma dokuments  (Pavadzīme/rēķins).PašdeklarācijaLFVER ), ja finierkluču piegādātājs nav sertificēts FSC un PEFC sistēmās un/vai nepiegādā sertificētus finierkluču sortimentus.

Jaunumi
Mežā, pie ceļa, Latgalē

Ar 1.jūniju Latgales reģionā bērza finierkluču iepirkšanu mežā, pie ceļa, uzsāk RSEZ SIA "Verems".

Finierkluču cenu izmaiņas

Ar 2022.gada 31.maiju AS "Latvijas Finieris" koklaukumā Bolderāja" Bērza un Melnalkšņa finierkluču cenu izmaiņas un Bērza finierkluču cenu izmaiņas koklaukumā "Kuldīga".

Finierkluču cenu izmaiņas 25.maijā

Ar 2022.gada 25.maiju Bērza finierkluču cenu izmaiņas AS "Latvijas Finieris" koklaukumā “Kuldīga" un cenas izmaiņas mežā, pie ceļa. Ar 2022.gada 25.maiju izmaiņas bērza finierkluču cenās RSEZ SIA "Verems" koklaukumā.

Bērza finierkluču cenas

Ar 2022.gada 1.maiju Bērza finierkluču cenu izmaiņas AS "Latvijas Finieris" koklaukumos Bolderāja" un "Kuldīga"; Finierkluču iepirkšanā mežā, pie ceļa, Ar 2022.gada 1.maiju izmaiņas bērza finierkluču cenās RSEZ SIA "Verems" koklaukumā.

Alkšņu finierkluči Rīgā

AS "Latvijas finieris" koklaukumā "Bolderāja", Rīgā, ir uzsākta Melnalkšņa B šķiras finierkluču iepirkšana. Kvalitātes prasības un specifikācija kā bērza finierklučiem.

Bērza finierkluču cenu izmaiņas Rīgā

Ar 2022.gada 8.aprīli izmaiņas bērza finierkluču cenās AS "Latvijas Finieris" koklaukumā "Bolderāja" Rīgā. Iepērkam finierklučus ar lobīšanas cilindru no 14cm !

Bērza finierkluču cenu izmaiņas Rēzeknē

Ar 2022.gada 1.aprīli izmaiņas bērza finierkluču cenās RSEZ SIA "Verems" koklaukumā.

Bērza finierkluču cenu izmaiņas Rīgā un Kuldīgā

Ar 2022.gada 15.martu izmaiņas bērza finierkluču cenās AS "Latvijas Finieris" koklaukumos "Bolderāja" un "Kuldīga". Iepērkam atkal finierklučus ar lobīšanas cilindru no 14cm !

Pavasari sagaidot, finierkluču cenas mežā, pie ceļa !

AS "Latvijas Finieris" iepērk bērza finierklučus pie meža īpašniekiem. No 2022.gada 14.marta cena 110 Eur/m3. Tievgaļa diametrs zem mizas no 18cm! Foto metodes uzmērījums no SIA "VMF Latvia", rezultāti nosūtīti darījuma pusēm e-pastā. Apmaksājam kravas transportēšanu. Piesakies: 29447643, sīkāka informācija www.finieris.lv : Finierkluči mežā.

Izmaiņas bērza finierkluču cenās

Ar 2022.gada 1.martu izmaiņas bērza finierkluču cenās AS "Latvijas Finieris" koklaukumos "Bolderāja" un "Kuldīga", kā arī RSEZ SIA "Verems" koklaukumā. Par katru nopirkto finierkluču m3, ko varam pārstrādāt vērtīgos eksporta produktos, mēs 5 eiro novirzām ziedojumam Ukrainas cilvēkiem. Tā ir Tava iespēja stiprināt Latvijas ekonomiku un mūsu kopējā iespēja palīdzēt ukraiņu tautai cīņā par visas Eiropas un Rietumu pasaules vērtībām, drošību un mieru.

Ir pieejama jauna grāmata par Bērzu !

Iznākusi no somu valodas tulkota grāmata “Bērzu audzēšana un izmantošana”. Grāmatā apkopotas zināšanas par bērza audžu atjaunošanu, audzēšanu un koksnes ieguvi, kas balstītas uz ilgtermiņa pētījumiem un praktisko pieredzi. Lai arī Latvijas un Somijas daba atšķiras, vairums likumsakarību mežsaimniecībā ir vienādas. Tādēļ šī grāmata var kalpot par lielisku informācijas avotu visiem, kuri audzē un izmanto bērzu. Grāmata elektroniskā formātā ikvienam ir brīvi pieejama “Latvijas Finiera” mājas lapā, sadaļā “Dokumenti”. Par iespēju tikt pie grāmatas drukātās versijas lūgums sazināties ar Agri Meilertu (Tālr.: 28600122; e-pasts: agris.meilerts@finieris.lv).

Slēdzam piegādes līgumus

Tiek slēgti līgumi par bērza finierkluču piegādēm: RSEZ SIA "Verems" koklaukumā - piegādes kalendārajā ceturksnī vai arī mēnesī; AS "Latvijas Finieris" koklaukumā "Bolderāja" un/vai koklaukumā "Kuldīga" - piegādes kalendārajā ceturksnī, pa mēnešiem. Par līgumapjomu izpildi periodā, kopējam piegāžu apjomam iekļaujoties līgumā atrunātajās +/- novirzēs, pēc šī perioda, tiek aprēķināta piemaksa, atbilstoši Piemaksu kritērijiem, par pieņemto E un B šķiras sortimentu apjomu un to vērtību.

Pieraksties jaunumiem

Esmu iepazinies (-usies) ar Privātuma politiku un piekrītu datu apstrādei tās ietvaros.

Saņemt e-pastā cenu izmaiņas un citas aktualitātes