Finierkluču iepirkšana


Iepērkam finierklučus visā Baltijā

Informācija meža īpašniekiem


FSC sertifikācijas statusi

"Latvijas Finieris" ir FSC® sertificēts (FSC-C001599). No FSC® sertificētiem piegādātājiem iepērkam bērza finierklučus tikai ar kādu no sertifikācijas statusiem: FSC 100%, FSC Mix Credit vai FSC Controlled Wood.   Finierkluču kravas piegādes pavadzīmē norādāms sertifikācijas statuss un sertifikāta numurs.

Piemaksa pie cenas

No 2018.gada 1.jūlija veicam piemaksu pie cenas +1,50 EUR/m3 tikai par PEFC 100% certified sertificētiem finierklučiem, kas pieņemti uz šķirošanas līnijas. Finierkluču piegādātājiem, kuri nav sertificēti un/vai nepiegādā sertificētus (FSC 100%; FSC Mix Credit; FSC Controlled Wood; PEFC 100% Certified) finierkluču sortimentus, lūdzam aizpildīt un iesniegt Kokmateriālu pārdevēja pašdeklarāciju.

Dokumenti

Pirms sortimentu sagatavošanas lūdzam iepazīties ar mūsu kvalitātes prasībām (no 01.01.2020. jaunas !), Kokmateriālu iepirkšanas politiku un citu noderīgu informāciju. Piegādātājiem, kuri neveic FSC ® sertificētu kokmateriālu piegādes, pirms cirsmas izstrādes un kravas piegādes jāpārbauda Ciršanas apliecinājums “Meža biotopu instruments”  http://latbio.lv/MBI un, ja šajā datu bāzē kādam cirsmas nogabalam tiek uzrādīts “Iespējams aizsargājams meža biotops vai noteikti vides aizsardzības ierobežojumi” , nepieciešams veikt cirsmas Apsekošanu, novērtējot iespējamos biotopus un aizpildot anketu. Aizpildīta un parakstīta anketa (tās kopija) par katru cirsmu pievienojama piegādājamās kravas dokumentiem. AS Latvijas Finieris un RSEZ SIA "Verems" bērza finierkluču iepirkšanas procesa ietvaros, saņemot piegādātās kravas pavaddokumentus, pēc īpašuma kadastra numura, dabas datu pārvaldības sistēmā "Ozols" tiks pārbaudīta aizsargājamu biotopu neesamība tajā. Koksne no biotopu teritorijām netiek pirkta!

Papildu informācija

Mob. tālr.: 26164638 ; e-pasts: uvis.dudins@finieris.lv un Mob. tālr.: 26476161 ; e-pasts: artis.podnieks@finieris.lv

Jaunumi
Kuldīgas koklaukums atsāk darbu

Ar 19.jūliju koklaukums "Kuldīga" atsāk darbu, ar jaunām bērza finierkluču cenām.

AS "Latvijas Finieris" finierkluču cenu izmaiņas!

Ar 2021.gada 1.jūliju bērza finierkluču cenu izmaiņas AS "Latvijas Finieris" koklaukumā "Bolderāja". Iepērkam bērza finierklučus arī mežā, pie ceļa.

Izmaiņas bērza finierkluču kvalitātes prasībās

Ar 2021.gada 1.jūliju AS "Latvijas Finieris" un RSEZ SIA "Verems" stāsies spēkā jaunas bērza finierkluču kvalitātes prasības. Izmaiņas finierkluču pieļaujamajā līkumainībā.

"Verems" paaugstina finierkluču cenas

Ar 2021.gada 16.jūniju izmaiņas RSEZ SIA "Verems" bērza finierkluču iepirkšanas cenās !

Pātraucam pirkt 5,4m

Uzmanību ! Ar 2021.gada 1.jūliju AS "Latvijas Finieris" koklaukumos "Bolderāja" un "Kuldīga" tiks pārtraukta 5,40m nominālgaruma bērza finierkluču iepirkšana.

Pārtraukums Kuldīgas koklaukumā

Cienījamie finierkluču piegādātāji, No 23.jūnija līdz 18.jūlijam koklaukums "Kuldīga" būs slēgts. Pēdējās finierkluču kravas var tikt piegādātas līdz 22.jūnija plkst. 16:30. Pārtraukuma periodā kravu piegādes var veikt uz koklaukumu "Bolderāja", Rīgā.

Ir pieejama jauna grāmata par Bērzu !

Iznākusi no somu valodas tulkota grāmata “Bērzu audzēšana un izmantošana”. Grāmatā apkopotas zināšanas par bērza audžu atjaunošanu, audzēšanu un koksnes ieguvi, kas balstītas uz ilgtermiņa pētījumiem un praktisko pieredzi. Lai arī Latvijas un Somijas daba atšķiras, vairums likumsakarību mežsaimniecībā ir vienādas. Tādēļ šī grāmata var kalpot par lielisku informācijas avotu visiem, kuri audzē un izmanto bērzu. Grāmata elektroniskā formātā ikvienam ir brīvi pieejama “Latvijas Finiera” mājas lapā, sadaļā “Dokumenti”. Par iespēju tikt pie grāmatas drukātās versijas lūgums sazināties ar Agri Meilertu (Tālr.: 28600122; e-pasts: agris.meilerts@finieris.lv).

Slēdzam piegādes līgumus

Tiek slēgti piegādes līgumi par bērza finierkluču piegādēm: RSEZ SIA "Verems" koklaukumā - piegādes kalendārajā mēnesī; AS "Latvijas Finieris" koklaukumā "Bolderāja" - piegādes ceturksnī, pa mēnešiem. Par līgumapjomu izpildi periodā, kopējam piegāžu apjomam iekļaujoties līgumā atrunātajās +/- novirzēs, pēc šī perioda, tiek aprēķināta piemaksa 5% apmērā no piegādāto E un B šķiras sortimentu vērtības.

Pieraksties jaunumiem

Esmu iepazinies (-usies) ar Privātuma politiku un piekrītu datu apstrādei tās ietvaros.

Saņemt e-pastā cenu izmaiņas un citas aktualitātes