Finierkluču iepirkšana


Iepērkam finierklučus visā Baltijā

Saņem labāko cenas piedāvājumu finierklučiem un cirsmai


Aizpildi pieteikuma formu – mēs jums atzvanīsim!
.

Informācija meža īpašniekiem


Tavi koki būs drošās, atbildīgās rokās un vērtību ķēdē vairos valsts kopējo labklājību.

Uzzini vairāk par mūsu sadarbības procesu www.finierklucis.lv.

Riga Wood bērza saplāksnis tiek ražots tikai no legālas izcelsmes kokmateriāliem, kas iegūti Eiropas Savienībā

“Latvijas Finieris” atbalsta un ievēro ilgtspējīgas uzņēmējdarbības un attīstības principus, cienot bioloģisko daudzveidību, cilvēktiesības un starptautiskās saistības. Visi kokmateriāli, kas tiek izmantoti “Riga Wood” bērza saplākšņa ražošanā, ir legālas izcelsmes un atbilst ES kokmateriālu regulai un Latvijas Finiera kokmateriālu iepirkumu politikai. Kokmateriāli ir iegūti Eiropas Savienībā – Skandināvijas, Baltijas valstu un Somijas teritorijā tuvu “Latvijas Finiera” rūpnīcām Latvijā, Lietuvā, Igaunijā un Somijā. Tie ir PEFC un FSC® sertificēti (FSC®C001599) un citi kontrolēti kokmateriāli. Kopš 2021. gada “Latvijas Finieris” kokmateriālus iepērk tikai no Eiropas Savienības dalībvalstīm.

FSC sertifikācijas statusi

"Latvijas Finieris" ir FSC® sertificēts (FSC-C001599). No FSC® sertificētiem piegādātājiem iepērkam bērza finierklučus tikai ar kādu no sertifikācijas statusiem: FSC 100%, FSC Mix Credit vai FSC Controlled Wood. Finierkluču kravas piegādes pavadzīmē norādāms sertifikācijas statuss un sertifikāta numurs.

Piemaksa pie cenas

No 2018.gada 1.jūlija veicam piemaksu pie cenas +1,50 EUR/m3 tikai par PEFC 100% certified sertificētiem finierklučiem, kas pieņemti uz šķirošanas līnijas. Finierkluču piegādātājiem, kuri nav sertificēti un/vai nepiegādā sertificētus (FSC 100%; FSC Mix Credit; FSC Controlled Wood; PEFC 100% Certified) finierkluču sortimentus, lūdzam aizpildīt un iesniegt Kokmateriālu pārdevēja pašdeklarāciju.

Vispārīgi dokumenti

Pirms sortimentu sagatavošanas lūdzam iepazīties ar mūsu kvalitātes prasībām (no 01.07.2021. jaunas!), Kokmateriālu iepirkšanas politiku un citu noderīgu informāciju. Piegādātājiem, kuri neveic FSC ® sertificētu kokmateriālu piegādes, pirms cirsmas izstrādes un kravas piegādes jāpārbauda Ciršanas apliecinājums Dabas datu pārvaldības sitēmas datu bāzē "Ozols" https://ozols.gov.lv/pub/ un, ja šajā datu bāzē kādam cirsmas nogabalam tiek uzrādīts "Biloloģiski vērtīgas teritorijas", tad no šādas cirsmas apaļie kokmateriāli netiks pieņemti. AS "Latvijas Finieris" un RSEZ SIA "Verems" bērza finierkluču iepirkšanas procesa ietvaros, saņemot piegādātās kravas pavaddokumentus, pēc īpašuma kadastra numura, dabas datu pārvaldības sistēmā "Ozols" tiks pārbaudīta aizsargājamu biotopu neesamība tajā. Koksne no biotopu teritorijām netiek pirkta!

Piegādes līgumi

Ikvienam meža īpašniekam piedāvājam iespēju noslēgt finierkluču piegādes līgumu, piegādēm uz koklaukumiem, ar šķirošanas līniju (Rīgā; Kuldīgā; Rēzeknē). Ja līgumā atrunātie piegādes apjomi tiek izpildīti, mēs nodrošinām piemaksu atbilstoši Piemaksu kritērijiem, kas spēkā ar 2020.gadu. AS "Latvijas Finieris" Bolderājas (Rīgā) un Kuldīgas koklaukumos finierkluču piegādes līgumu iespējams slēgt par kalendāro ceturksni. RSEZ SIA "Verems" koklaukumā (Rēzekne) piegādes līgumu iespējams slēgt par kalendāro mēnesi vai par kalendāro ceturksni.

Kontaktpersonas iepirkumiem mežā, pie ceļa

Latvijā:   Loģistikas speciālists (SELF Loģistika) (darba dienās no plkst.8:00 līdz 16:00), tālr. 29447643

Papildu informācija

Mob. tālr.: 26164638; e-pasts: uvis.dudins@finieris.lv un Mob. tālr.: 26476161; e-pasts: artis.podnieks@finieris.lv

Finierkluču piegādei dokumenti

Ciršanas apliecinājuma vai tam pielīdzināma kokmateriālu piederību un izcelsmi apliecinoša dokumenta kopija. Kokmateriālu īpašumtiesību iegūšanas dokumentu kopijas, ja kokmateriāli netiek iegūti savā īpašumā un/vai kokmateriālu pārdevēja pašdeklarācija. Katrai kravai pārvadājuma/attaisnojuma dokuments  (Pavadzīme/rēķins). Pašdeklarācija (LFVER), ja finierkluču piegādātājs nav sertificēts FSC un PEFC sistēmās un/vai nepiegādā sertificētus finierkluču sortimentus.

Jaunumi
Par "Verems" bērza finierkluču iepirkšanu

RSEZ SIA "Verems" bērza finierkluču iepirkšanu atsāks ar 2024.gada 22.aprīli.

Pārtraukums reģionālajā iepirkšanā

Ar 2024.gada 15.aprīli, uz nenoteiktu laiku, tiek pārtaukta bērza finierkluču iepirkšana mežā, pie ceļa, un ostu iepirkšanas punktos Mērsragā, Zvejniekciemā un Salacgrīvā.

Izmaiņas koklaukuma "Bolderāja" darba laikos

No 2024.gada 1.aprīļa tiek mainīts AS “Latvijas Finieris” koklaukuma “Bolderāja” darba laiks. Rīgā, Lignuma ielā 2A, turpmāk finierkluču kravas varēs piegādāt: darba dienās no plkst. 7:00 līdz 23:00; sestdienās; svētdienās no plkst. 7:00 līdz 18:00. Piegādātāji, kuru kravas tiek reģistrētas “Koksnes Plūsmas Datu Centrs” sistēmā, un, par kurām kravām tiek ģenerētas e-pavadzīmes, varēs turpināt šādu kravu piegādes 24/7 režīmā. Informācija: www.kpdc.lv

Izmaiņas Bolderājas un Kuldīgas koklaukumos bērza finierkluču iepirkšanā

Ar 2024.gada 25.martu izmaiņas bērza finierkluču iepirkšanas cenās AS "Latvijas Finieris" koklaukumos "Bolderāja" un "Kuldīga". No 2024.gada 1.aprīļa koklaukumos "Bolderāja" un "Kuldīga", finierkluču piegādes, šī gada 2.ceturksnī, būs iespējamas tikai ar iepriekš noslēgtu piegādes līgumu un saskaņotiem piegādes apjomiem.

Pārtraukums "Verems" finierkluču iepirkšanā

RSEZ SIA "Verems" pavasara sulu laikā pārtrauc bērza finierkluču iepirkšanu sākot ar 29.martu ! Par iepirkšanas atsākšanu informēsim 15.aprīlī !

Ir pieejama jauna grāmata par Bērzu !

Iznākusi no somu valodas tulkota grāmata “Bērzu audzēšana un izmantošana”. Grāmatā apkopotas zināšanas par bērza audžu atjaunošanu, audzēšanu un koksnes ieguvi, kas balstītas uz ilgtermiņa pētījumiem un praktisko pieredzi. Lai arī Latvijas un Somijas daba atšķiras, vairums likumsakarību mežsaimniecībā ir vienādas. Tādēļ šī grāmata var kalpot par lielisku informācijas avotu visiem, kuri audzē un izmanto bērzu. Grāmata elektroniskā formātā ikvienam ir brīvi pieejama “Latvijas Finiera” mājas lapā, sadaļā “Dokumenti”. Par iespēju tikt pie grāmatas drukātās versijas lūgums sazināties ar Agri Meilertu (Tālr.: 28600122; e-pasts: agris.meilerts@finieris.lv).

.