Finierkluču iepirkšana


Iepērkam finierklučus visā Baltijā

Informācija meža īpašniekiem


FSC sertifikācijas statusi

"Latvijas Finieris" ir FSC® sertificēts (FSC-C001599). No FSC® sertificētiem piegādātājiem iepērkam bērza finierklučus tikai ar kādu no sertifikācijas statusiem: FSC 100%, FSC Mix Credit vai FSC Controlled Wood.   Finierkluču kravas piegādes pavadzīmē norādāms sertifikācijas statuss un sertifikāta numurs.

Piemaksa pie cenas

No 2018.gada 1.jūlija veicam piemaksu pie cenas +1,50 EUR/m3 tikai par PEFC 100% certified sertificētiem finierklučiem, kas pieņemti uz šķirošanas līnijas. Finierkluču piegādātājiem, kuri nav sertificēti un/vai nepiegādā sertificētus (FSC 100%; FSC Mix Credit; FSC Controlled Wood; PEFC 100% Certified) finierkluču sortimentus, lūdzam aizpildīt un iesniegt Kokmateriālu pārdevēja pašdeklarāciju.

Vispārīgi dokumenti

Pirms sortimentu sagatavošanas lūdzam iepazīties ar mūsu kvalitātes prasībām (no 01.07.2021. jaunas !), Kokmateriālu iepirkšanas politiku un citu noderīgu informāciju. Piegādātājiem, kuri neveic FSC ® sertificētu kokmateriālu piegādes, pirms cirsmas izstrādes un kravas piegādes jāpārbauda Ciršanas apliecinājums Dabas datu pārvaldības sitēmas datu bāzē "Ozols" https://ozols.gov.lv/pub/  un, ja šajā datu bāzē kādam cirsmas nogabalam tiek uzrādīts "Biloloģiski vērtīgas teritorijas", tad no šādas cirsmas apaļie kokmateriāli netiks pieņemti. "Potenciāli vērtīgas teritorijas"  gadījumos nepieciešams veikt cirsmas Apsekošanu, novērtējot iespējamos biotopus un aizpildot anketu. Aizpildīta un parakstīta anketa (tās kopija) par katru cirsmu pievienojama piegādājamās kravas dokumentiem.   AS "Latvijas Finieris" un RSEZ SIA "Verems" bērza finierkluču iepirkšanas procesa ietvaros, saņemot piegādātās kravas pavaddokumentus, pēc īpašuma kadastra numura, dabas datu pārvaldības sistēmā "Ozols" tiks pārbaudīta aizsargājamu biotopu neesamība tajā. Koksne no biotopu teritorijām netiek pirkta!

Kontakpersonas iepirkumiem mežā, pie ceļa

Latvijā:     Loģistikas speciālists (SELF Loģistika) (darba dienās no plkst.8:00 līdz 16:00), tālr. 29447643

Papildu informācija

Mob. tālr.: 26164638 ; e-pasts: uvis.dudins@finieris.lv un Mob. tālr.: 26476161 ; e-pasts: artis.podnieks@finieris.lv

Finierkluču piegādei dokumenti

Ciršanas apliecinājuma vai tam pielīdzināma kokmateriālu piederību un izcelsmi apliecinoša dokumenta kopija.Kokmateriālu īpašumtiesību iegūšanas dokumentu kopijas, ja kokmateriāli netiek iegūti savā īpašumā un/vai kokmateriālu pārdevēja pašdeklarācija.Katrai kravai pārvadājuma/attaisnojuma dokuments  (Pavadzīme/rēķins).PašdeklarācijaLFVER ), ja finierkluču piegādātājs nav sertificēts FSC un PEFC sistēmās un/vai nepiegādā sertificētus finierkluču sortimentus.

Jaunumi
Arī Kuldīgas koklaukumā LIELĀ Akcija ir kļāt !

No 2021.gada 20.decembra Kuldīgas koklaukumā AKCIJĀ, izsludinātajā uz nenoteiktu laiku, par E un B šķiras finierklučiem ar lobīšanas cilindru >18cm Piemaksa pie cenas jau +20 Eur !!!

Finierkluču cenu izmaiņas vēl šogad !

Ar 2021.gada 20.decembri izmaiņas bērza finierkluču iepirkšanas cenās AS "Latvijas Finieris" koklaukumos "Bolderāja" un "Kuldīga". Ieskaties ! Aktuālo cenu Akciju arī pamanīsi !

Ziemassvētku finierkluču cenas mežā, pie ceļa

AS "Latvijas Finieris" iepērk bērza finierklučus pie meža īpašniekiem. No 16.decembra Ziemas perioda cena 105 Eur/m3. Foto metodes uzmērījums no SIA "VMF Latvia", rezultāti nosūtīti darījuma pusēm e-pastā. Apmaksājam kravas transportēšanu. Piesakies: 29447643, sīkāka informācija www.finieris.lv : Finierkluči mežā.

Virsmēram ir ietekme

Ar 2022.gada 1.janvāri AS "Latvijas Finieris" koklaukumos "Bolderāja" un "Kuldīga" gadījumos, ja piegādātajā finierkluču kravā sortimentu, ar garumu 290 cm un vairāk, skaita īpatsvars pārsniegs 25% no kravas, tiks piemērota 5 EUR atlaide (samazinājums) no sortimentu iepirkšanas cenas.

Finierkluču cenu Akcija Verems koklaukumā !!!

No 2021.gada 8.novembra plkst. 15:30 uz nenoteiktu laiku “Verems” koklaukumā izsludināta AKCIJA piegādātiem svaigi zāģētiem bērza sortimentiem E un B šķiras finierklučiem ar lobīšanas cilindru >18cm Piemaksa pie cenas +10 Eur.

AKCIJA Bolderājas koklaukumā !

UZMANĪBU !!! No 2021.gada 3.novembra plkst. 9:30 uz nenoteiktu laiku koklaukumā "Bolderāja" izsludināta AKCIJA piegādātiem svaigi zāģētiem sortimentiem. E un B šķiras finierklučiem ar lobīšanas cilindru >18cm Piemaksa pie cenas +20 Eur.

Ir pieejama jauna grāmata par Bērzu !

Iznākusi no somu valodas tulkota grāmata “Bērzu audzēšana un izmantošana”. Grāmatā apkopotas zināšanas par bērza audžu atjaunošanu, audzēšanu un koksnes ieguvi, kas balstītas uz ilgtermiņa pētījumiem un praktisko pieredzi. Lai arī Latvijas un Somijas daba atšķiras, vairums likumsakarību mežsaimniecībā ir vienādas. Tādēļ šī grāmata var kalpot par lielisku informācijas avotu visiem, kuri audzē un izmanto bērzu. Grāmata elektroniskā formātā ikvienam ir brīvi pieejama “Latvijas Finiera” mājas lapā, sadaļā “Dokumenti”. Par iespēju tikt pie grāmatas drukātās versijas lūgums sazināties ar Agri Meilertu (Tālr.: 28600122; e-pasts: agris.meilerts@finieris.lv).

Slēdzam piegādes līgumus

Tiek slēgti līgumi par bērza finierkluču piegādēm: RSEZ SIA "Verems" koklaukumā - piegādes kalendārajā mēnesī; AS "Latvijas Finieris" koklaukumā "Bolderāja" un/vai koklaukumā "Kuldīga" - piegādes ceturksnī, pa mēnešiem. Par līgumapjomu izpildi periodā, kopējam piegāžu apjomam iekļaujoties līgumā atrunātajās +/- novirzēs, pēc šī perioda, tiek aprēķināta piemaksa, atbilstoši Piemaksu kritērijiem, par pieņemto E un B šķiras sortimentu apjomu un to vērtību.

Pieraksties jaunumiem

Esmu iepazinies (-usies) ar Privātuma politiku un piekrītu datu apstrādei tās ietvaros.

Saņemt e-pastā cenu izmaiņas un citas aktualitātes