Sazināties

Sazināties


Esmu iepazinies (-usies) ar Privātuma politiku un piekrītu datu apstrādei tās ietvaros.

AS “Latvijas Finieris”

Adrese 
Bauskas iela 59, Rīga LV-1004, Latvija

Tālrunis
+371 67067207

E-pasts: 
info@finieris.lv

E-adrese: 
info@finieris.lv

Rekvizīti
Reģ. nr. 40003094173
Bauskas iela 59, Rīga LV-1004, Latvija

AS SEB banka UNLALV2X
LV71UNLA0002023469094

AS Swedbank HABALV22
LV57HABA0001408030828