Kontaktpersona

Kontaktpersona

Pauls Beķeris, sabiedrisko attiecību vadītājs

Tālrunis

+371 67065999, +371 27015375

E-pasts

pauls.bekeris@finieris.lv