Gaigalavas projekts

Gaigalavas projekts

 

 
 
Mūsu plātņu namā “Gaigalava” esam uzsākuši dažāda veida pārklājumu un apdares sistēmu ilgizturības pētījumu ārā apstākļos.
 
Bērza saplākšņa plātnes ar vairāk kā 70 atšķirīgiem apdares un parklājumu veidiem ir izvietotas uz 3 ēkas sienām – dienvidu, ziemeļu un austrumu pusēs. Šādā veidā mēs varēsim novērtēt un sekot līdzi, kā bērza saplāksni ietekmē UV starojums un siltums dienvidu pusē, lielāks mitruma līmenis un mazāk saules ziemeļu pusē, kas palielina sēņu invāzijas risku, savukārt austrumu puses siena būs neitrāla pozīcija.

Esam droši, ka pētījuma gaitā iegūtie rezultāti dos nozīmīgu pienesumu tālākai produktu attīstībai.
 

Plātņu nama Gaigalava eksperimentālās sienas mērķis ir veikt ilgtermiņa pētījumus.
Latvijas Finieris nedod garantijas minēto materiālu virsmas noturībai āra apstākļos. Produkcijas gala lietotājs uzņemas atbildību par produktu izmantošanu un ar to saistītiem defektiem, kas var rasties neievērojot produkta aprakstā minētās specifikācijas, sagatavojot un apstrādājot virsmu ar minēto produktu, kā arī apkārtējās vides ietekmē.
 
Projekts tiek īstenots Latvijas viedās specializācijas stratēģijas jomā – “Zināšanu ietilpīga bioekonomika”, apakšjomā – “Inovatīvi risinājumi mežsaimniecībai un kokapstrādē”. Pētniecības projekta nosaukums: Meža nozares kompetences centrs.
Projekts Nr. 1.2.1.1/18/A/004