Iekšējās kārtības noteikumi

Iekšējās kārtības noteikumi
Iekšējās kārtības noteikumi

pdfIekšējās kārtības noteikumi

LV EN

pdfPielik.Nr.1 Darba aizsardzība personām, kuras veic darbus uz pakalpojumu līguma pamata

LV EN

pdfPielik.Nr.2 Viesu drošībai

LV EN

pdfPielik.Nr.3 Ekskursijas dalībnieku drošībai

LV EN

pdfPielik.Nr.4 Darba aizsardzība personām, kuras veic preču piegādi vai saņemšanu

LV EN

pdfPielik.Nr.5 Sankcijas par Iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu

LV EN

pdfPielik.Nr.6 Apreibinošo vielu lietošanas aizliegums

LV EN