Paziņojumi

Zilais karogs atkal plīvo Abragciemā

26. maijs, 2016

Pateicoties labai komandai un sadarbībai ar pašvaldības un citām valsts institūcijām 2016. gada 27. maijā Abragciema pludmalē jau 11 reizi pacels Zilo karogu.

Zilais Karogs ir pasaules populārākais tūrisma ekosertifikāts. Zilā Karoga kritēriji ir sadalīti četrās grupās - vides izglītība un informācija, ūdens kvalitāte, apsaimniekošana un serviss, kā arī drošība. Peldvietām, lai iegūtu Zilā Karoga balvu, ir jāatbilst divdesmit deviņiem kritērijiem, kuros novērtē vides aizsardzību un ilgtspējīgu attīstību, tāpat arī vides kvalitāti un bioloģiskās daudzveidības aizsardzību.

Zilā Karoga kampaņas mērķis ir plašāk iesaistīt iedzīvotājus vides izglītībā.

Latvijā šogad plīvos 13 Zilie karogi.