Paziņojumi

"Latvijas Finieris" īsteno augstas pievienotās vērtības investīciju projektu

02. jūnijs, 2010

Akciju sabiedrība “Latvijas Finieris” š. g. 24. martā ir noslēgusi līgumu ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par projekta “Finieru žāvēšanas procesu optimizācija” īstenošanu. Šo projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds 1,5 miljonu latu apmērā. Projekta kopējās izmaksas ir 4,7 miljoni latu. Kopumā projekts cels “Latvijas Finiera” konkurētspēju, nodrošinot intensīvāku klātbūtni vērtīgākajās saplākšņa tirgus nišās.

Projekta mērķis ir kāpināt saplākšņa ražošanas jaudu, nodrošinot elastīgāku ražošanas procesu, un palielināt ražotās produkcijas vērtību. Projekta ietvaros tiks uzstādīta inovatīva finieru žāvēšanas un šķirošanas līnija “Latvijas Finiera” rūpnīcā “Lignums”, tādējādi sekmējot tās izveidi par modernāko bērza saplākšņa ražotni pasaulē. Projekta īstenošanas gaitā tiks radītas arī augsti kvalificētas darbavietas jaunākās paaudzes tehnoloģiju apkalpošanai. 
Uzņēmuma attīstība 2010. gadā
Sagaidām, ka 2010. gadā turpināsies saplākšņa tirgus atgūšanās. “Latvijas Finieris” galveno uzmanību pievērsīs segmentiem ar stabilām un ilgtspējīgām cenām. Šo segmentu attīstību lielā mērā noteiks Eiropas lielāko valstu spēja turpināt ekonomikas atveseļošanos, vajadzības gadījumā izmantojot arī attiecīgus atbalsta instrumentus.
2010. gadā esam gatavi nodrošināt tirgus pieprasījumam atbilstošu ražošanas apjomu un saplākšņa produktu struktūru ar mērķi uzlabot “Latvijas Finiera” finanšu rādītājus. Tik strauju pārmaiņu laikā pastāv dažādas rīcības alternatīvas, lai sasniegtu kopīgi definēto mērķi.
Uldis Biķis akciju sabiedrības “Latvijas Finieris” valdes priekšsēdētājs: „Vēlos uzsvērt, ka galvenā panākumu atslēga ir kompetenta un vienota komanda, kas spēj elastīgi reaģēt dinamiskas konkurences vidē, pieņemot un īstenojot izdevīgāko programmu. Pateicoties komandas darbam, mums ir izdevies gan paplašināt tirgus daļu, gan samazināt izmaksas un pārstrukturēties krīzes laikā, kā arī sagatavot jaudas kārtējam attīstības posmam.”