Paziņojumi

"Latvijas Finieris" atjauno darbinieku lojalitātes fondu un paraksta līgumu ar Swedbank par uzkrājošo dzīvības apdrošināšanu

13. marts, 2012

Sākot no 2012. gada marta koncerna “Latvijas Finieris” uzņēmumos Latvijā tiek atjaunots darbinieku lojalitātes fonds. Uzņēmums ir noslēdzis līgumu ar “Swedbank Life Insurance” SE par uzkrājošo dzīvības apdrošināšanu.
“Latvijas Finiera” darbinieku lojalitātes fonda mērķis ir veicināt darbinieku piesaisti un uzticību uzņēmumam, kā arī rūpēties par darbinieku labklājību nākotnē.

Pauls Ābele, akciju sabiedrības “Latvijas Finieris” valdes loceklis, finanšu sektora vadītājs: „Nauda tiks uzkrāta zema riska finanšu instrumentos. Lojalitātes fonda veidošanai esam noslēguši līgumu ar “Swedbank Life Insurance” SE, kam ir ilgstoša starptautiska pieredze dzīvības apdrošināšanā ar līdzekļu uzkrāšanu.”

Daniils Ruļovs, “Swedbank” AS valdes loceklis, uzņēmumu apkalpošanas pārvaldes vadītājs: „Ļoti atzinīgi vērtējama “Latvijas Finiera” kā darba devēja iniciatīva rūpēties par savu darbinieku labklājību ilgtermiņā. Uzkrājošā dzīvības apdrošināšana sniedz iespējas uzkrāt vairāk uzņēmuma darbiniekiem, jo par veiktajām iemaksām gan uzņēmumam, gan darbiniekiem Latvijā ir ar algu izmaksu saistīti nodokļu atvieglojumi.”

Par “Latvijas Finiera” lojalitātes fondu un ienākumu drošības fondu

Lojalitātes fonds ir viens no papildu elementiem “Latvijas Finiera” atalgojuma sistēmā, un tas tiek veidots vairākos ciklos. Pirmajā ciklā uzkrātos līdzekļus darbinieki saņems pēc pieciem gadiem, nākamajos ciklos izmaksu laiks jau būs īsāks.

Līdztekus lojalitātes fondam “Latvijas Finieris” ir izveidojis arī ienākumu drošības fondu, kura mērķis ir ekonomikas cikliskās lejupslīdes situācijās pēc iespējas saglabāt darba vietas un, izmaksājot ienākumu drošības prēmiju, nodrošināt darbiniekiem atalgojuma stabilitāti.

Piemēram, prēmija no ienākumu drošības fonda tiks izmaksāta, ja tirgus krituma dēļ būtiski un ilgstoši, bet pārejoši, darbiniekiem samazināsies darba apjoms un nebūs iespējas nodrošināt atalgojumu iepriekšējā līmenī. Ir arī citi nosacījumi, kad tiks izmaksāta prēmija.

Finanšu ministrijas vadībā un sadarbībā ar citām valsts un nevalstiskajām organizācijām un ieinteresētajām pusēm, tostarp arī “Latvijas Finieri” un “Swedbank” šobrīd tiek izskatīti priekšlikumi un risinājumi, kas varētu papildināt ekonomiskās lejupslīdes ciklu pārvarēšanas instrumentu loku.