Paziņojumi

"Latvijas Finiera" konkurss skolēniem Zaļā klase

07. jūlijs, 2011

AS “Latvijas Finieris” sadarbībā ar Latvijas Entomoloģijas biedrību organizē skolu jauniešu konkursa “Zaļā klase” noslēgumu 11.–12. jūlijā kempingā “Abragciems”. Šogad konkursā piedalās 150 skolēni ne tikai no Latvijas, bet arī no Lietuvas, jo tur atrodas viena no uzņēmuma ražotnēm.

Dr. Dmitrijs Teļnovs, Latvijas Entomoloģijas biedrības Vaboļpētnieku sekcijas priekšsēdētājs: „Esam gandarīti, ka šā pētījuma gaitā ir izdevies atrast jaunas praulgraužu atradnes un ir savākti dati par platlapju koku dobumos mītošiem bezmugurkaulniekiem gan Latvijā, gan Lietuvā. Tādējādi tiek pievērsta skolēnu uzmanība veciem dobumainiem kokiem un veidota pozitīva attieksme pret tiem.”

Uldis Biķis, AS “Latvijas Finieris” valdes priekšsēdētājs: „Zinot to, cik noslogoti ir skolotāji un skolēni lauku skolās, atzinīgi novērtēju viņu centību un atsaucību, piedaloties šajā konkursā jau vairāku gadu garumā. Šī sadarbība ir viens no veidiem, kā mēs stiprinām meža nozares tradīcijas un veidojam izpratni par ilgtspējīgu darbību, kuras pamatā ir vides, sabiedrības un ekonomisko interešu līdzsvars.”

Meža dienu ietvaros jau vairākus gadus pēc kārtas “Latvijas Finieris” rīko ar meža dzīvi saistītus konkursus skolēniem. Pasākumu mērķis ir rosināt interesi par meža nozari kopumā un veicināt izpratni par meža vērtību nozīmi, kas izpaužas viktorīnu, izzinošu un izklaidējošu darbību veidā.

“Abragciems” ir viena no Latvijas atpūtas vietām, kur plīvo Zilais karogs, apliecinot augstos kritērijus ūdens kvalitātes, vides pārvaldes, vides informācijas un izglītības, kā arī labiekārtojuma un servisa jomās.

Lapkoku praulgrauzis ir aizsargājama suga, kas dzīvo vecos dobumainos kokos.

Par Latvijas Entomoloģijas biedrību

Latvijas Entomoloģijas biedrība ir brīvprātīga, zinātniska biedrība, kas apvieno Latvijas un ārvalstu profesionāļus un amatierus, kuri pēta un aizsargā kukaiņus un citus bezmugurkaulniekus.