Paziņojumi

Latvijas Finiera 2011. gada darbības novērtējums

01. jūnijs, 2012

"Latvijas Finiera" 2011. gada pamatrādītāji iezīmē stabilitāti. Uzņēmums sasniedza 118,6 miljonu latu apgrozījumu un pārdeva 208 000 kubikmetru produkcijas, kas ir attiecīgi par 22% un 6% vairāk nekā 2010. gadā. Tika gūti arī daži labākie rādītāji mēnešu griezumā. Viens no nozīmīgākajiem – pērn martā "Latvijas Finieris" apgrozīja eksporta miljardo latu kopš akciju sabiedrības dibināšanas 1992. gadā.

Eiropas svārstīgajā tirgus situācijā "Latvijas Finiera" tirgus daļa bērza saplākšņa tirgū saglabājās stabila. Joprojām aktuālas ir ātras un elastīgas piegādes klientiem. Gada laikā "Latvijas Finierī" ir pieņemti darbā ap 100 jaunu darbinieku. Latvijas valsts teritorijā uzņēmums nodarbina vairāk nekā 2000 cilvēkus.

Turpinot "Latvijas Finiera" investīciju politiku, ir nodrošināta reģionālā attīstība un svarīgākās izejvielas – bērza koksnes – pieejamība un efektīva izmantošana visas Baltijas mērogā. "Latvijas Finieris" nostiprinās kā vadošais bērza saplākšņa ražotājs Baltijas mērogā – esošajām piecām saplākšņa rūpnīcām Latvijā un rūpnīcai Lietuvā ir pievienojusies arī rūpnīca Igaunijā.

Uldis Biķis, AS "Latvijas Finieris" valdes priekšsēdētājs: "Izprotot resursu pieejamību un iesaistīto dalībnieku intereses visā Baltijas valstu reģionā, spēsim noturēt stabilitāti un kvalitāti visā produkta piegādes ķēdē. Turklāt, lai iegūtu lielāku atdevi no meža resursiem, ir jādomā, kā tradicionālo produktu paplašināt, pievienojot arvien lielāku vērtību bērza koksnei".