Paziņojumi

Latgalē uzsāk bērzaudžu atbalsta programmu

11. decembris, 2012

Uzņēmums "Latvijas Finieris mežs" uzsāk bērzaudžu kopšanas atbalsta programmu Latgalē. Programmas uzdevums ir palīdzēt zemes īpašniekam izveidot ražīgu bērza audzi, palielinot ienākumus.

Žanis Bacāns, „Latvijas Finieris mežs” valdes priekšsēdētājs uzsver: "Daloties pieredzē, palīdzēsim un parādīsim, kā izkopt gan dabiski veidojušās, gan stādītās bērza jaunaudzes. Ieguldījums mežaudzēs ir viens no zemes racionālas izmantošanas veidiem ar noteikumu, ka tās tiek koptas. Prasmīgi audzēta meža vērtība un apjoms ir aptuveni par 20% lielāks nekā dabiski augušam mežam. Akcija ir piedāvājums un izvēle – sakopt savu īpašumu, audzējot bērzu."

Programmu uzsāks īpašumos, kas atrodas 50 kilometru rādiusā ap Rēzekni. Programmas dalībnieku atlase notiek konkursa veidā saskaņā ar akcijas noteikumiem.

Pieteikties akcijai var līdz 2013. gada 31. janvārim. Akcijas dalībnieku sastāvs tiks paziņots 2013. gada 1. martā.

Papildu informācija
SIA „Latvijas Finieris mežs”
Žanis Bacāns, mob. tālr. 29279232 un Jānis Aļļis, mob. tālr. 29160845.