Paziņojumi

Komentārs saistībā ar publikāciju portālā pietiek.com par fitosanitārās pārbaudes sertifikātu

10. marts, 2015

Šā gada 9. marta publikācijā par fitosanitārās pārbaudes sertifikātu portālā pietiek.com ir minēti pieņēmumi, ko "Latvijas Finieris” vērtē kā pārpratumus.

Vērtējot valsts cenrādi par fitosanitāro pārbaudi, ir jāņem vērā ļoti svarīgi faktori – apaļkoku eksports ir pieaudzis un, ja produkciju sūta uz trešajām valstīm, tad, gadījumā, ja attiecīgajā kravā konstatēs kaitīgos organismus, atbildīga par iespējamajām soda sankcijām būs Latvijas valsts nevis uzņēmējs. Pastiprināta kontrole šādos apstākļos ir loģisks risku vadības process.

"Latvijas Finieris” pērk pavisam citas kvalitātes sortimentu, nekā minēts rakstā. Līdz ar to salīdzinot dažādas kvalitātes produktu cenas, vērtējums nevar būt korekts un objektīvs. To starp arī pārmetums Latvijas Valsts mežiem par noteikto apaļkoku cenu nav vietā, jo tā atbilst Baltijas valstu tirgus cenai.

"Latvijas Finiera” apaļkoku iepirkuma cenas var aplūkot mājas lapā (sk. http://www.finieris.lv/lv/meza-ipasniekiem/finierklucu-iepirksana/koklaukums-bolderaja1), kur E šķiru 90–100 eiro kubikmetrā daļēji var salīdzināt ar eksportam paredzēto iepirkumu kvalitātes prasībām.

"Latvijas Finieris” skatās uz Baltijas reģiona valstu meža nozari kā uz vienotu kompleksu un pārstrādā bērza apaļkoku Lietuvā, Latvijā un Igaunijā. Rakstā minēts, ka „Latvijas Finieris” ir „monopolists finierkluču produkcijas iepirkumā”, kaut arī „Latvijas Finiera” tirgus daļa bērza koksnes iepirkumā visās Baltijas valstīs ir 10 līdz 12%.