Paziņojumi

Jurim Biķim Zviedrijas Karalistes Polārzvaigznes ordeņa 1. šķiras Kavaliera krusts

26. marts, 2014

"Latvijas Finierim” ir liels gods pateikties Zviedrijas Karalistei par izrādīto atzinību, piešķirot uzņēmuma ilggadējam vadītājam Jurim Biķim Zviedrijas Karalistes Polārzvaigznes ordeņa 1. šķiras Kavaliera krustu.

"Latvijas Finieris” ir patiesi gandarīts par tik augsta līmeņa apbalvojumu.