Paziņojumi

Izmaiņas "Latvijas Finiera" vadības komandā

07. jūnijs, 2010

Akciju sabiedrības “Latvijas Finieris” padomes un valdes sastāvā ir notikušas izmaiņas – ir ievēlēta jauna padome šādā sastāvā – padomes priekšsēdētājs Juris Biķis, padomes priekšsēdētāja vietnieks Juris Matvejs un padomes loceklis Andris Pucēns. Iepriekšējais padomes priekšsēdētāja vietnieks Raimonds Spūls-Vilcāns amatu atstāja veselības stāvokļa dēļ.

Sakarā ar Jura Matveja, kurš līdz šim darbojās akciju sabiedrības “Latvijas Finieris” valdē, ievēlēšanu uzņēmuma padomē, tika samazināts valdes locekļu skaits no septiņiem uz sešiem: valdes priekšsēdētājs Uldis Biķis, valdes locekļi: Jānis Ciems, Aigars Veitmans, Mārtiņš Lācis, Pauls Ābele un Indulis Kovisārs.