Paziņojumi

Izmaiņas AS “Latvijas Finieris” vadības komandā

13. jūnijs, 2013

Akciju sabiedrības “Latvijas Finieris” padomē un valdē ir veiktas izmaiņas. Līdzšinējais padomes priekšsēdētājs Juris Biķis atstāja padomes priekšsēdētāja amatu un turpmāk pildīs “Latvijas Finiera” padomnieka – pārstāvja pienākumus sadarbībai ar valsts un sabiedriskajām organizācijām. Līdz ar to ir ievēlēta jauna padome šādā sastāvā – padomes priekšsēdētājs Uldis Biķis un līdzšinējie padomes locekļi Juris Matvejs un Andris Pucēns.

Sakarā ar Ulda Biķa, kurš līdz šim bija akciju sabiedrības “Latvijas Finieris” valdes priekšsēdētājs, ievēlēšanu uzņēmuma padomē, ir samazināts valdes locekļu skaits no sešiem uz pieciem. Uzņēmuma valde turpinās darbu šādā sastāvā – valdes priekšsēdētājs Jānis Ciems, valdes locekļi: Pauls Ābele, Aigars Veitmans, Mārtiņš Lācis un Indulis Kovisārs.