Paziņojumi

Eiropas Savienības Kokmateriālu Regula

19. marts, 2013

No 2013.gada 3.marta Eiropas Ekonomiskajā zonā sāk piemērot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr.995/2010 "ar ko nosaka pienākumus tirgus dalībniekiem, kas laiž tirgū kokmateriālus un koka izstrādājumus" prasības.

"Latvijas Finieris" AS ilgtspējīgas darbības pamatā ir apkārtējās vides, sabiedrības un ekonomisko interešu novērtēšana, izpratne un savstarpēja sabalansēšana. Uzņēmuma stratēģiskās vadības dokumentos - Ilgtspējas politikā, Kokmateriālu iepirkšanas politikā un Vides politikā, norādītie (iekļautie) pamatprincipi vides aizsardzības, kokmateriālu iepirkuma un pārstrādes darbībām atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr.995/2010 prasībām.

"Latvijas Finieris" AS savas produkcijas ražošanai izmanto tikai Eiropas Ekonomiskajā zonā iepirktus kokmateriālus.

Uzņēmuma koksnes piegādes ķēdes pirmais atbilstības sertifikāts tika saņemts jau 2001. gadā.

Šobrīd uzņēmuma koksnes piegādes ķēde ir sertificēta atbilstoši PEFC ST2002:2010 standartam un atbilstoši FSC-STD -40-004 V2-1 un FSC –STD -40-005 V2-1 standartiem. Uzņēmumā ir izveidota kontrolētas koksnes novērtēšanas sistēma, kas nodrošina koksnes izcelsmes izsekojamību, atbilstoši minētajiem standartiem
Latvijas Republikā Kompetentās iestādes funkcijas Regulas Nr.995/2010 prasību piemērošanai veic Zemkopības ministrijas Meža departamenta Meža nozares un stratēģijas atbalsta nodaļa.

Kontaktpersona - Artis Podnieks, "Latvijas Finiera" Bērza lietkoksnes nodrošinājuma dienesta direktors (artis.podnieks@finieris.lv).