Paziņojumi

Eiropas Būvizstrādājumu regula

19. jūnijs, 2013

Eiropas Savienības Būvizstrādājumu regula 305/2011 (CPR) ir spēkā no 2013. gada 1. jūlija.

Tā aizstās Eiropas Būvizstrādājumu direktīvu 89/106/EEC (CPD), atbilstoši kurai līdz šim marķēja būvniecībā izmantotos materiālus ar CE zīmi.

Jaunajā Būvizstrādājumu regulā ir iekļautas daudzas Būvizstrādājumu direktīvas prasības un procedūras. Vienlaikus tajā ir ieviestas jaunas procedūras, lai uzlabotu informācijas pieejamību par būvniecībā izmantoto produktu īpašībām un precizētu terminoloģiju.

No 2013. gada 1. jūlija ražotājiem, piegādājot materiālus būvizstrādājumu vai būvmateriālu tirgū, ir pienākums tos atbilstoši marķēt ar CE zīmi un nodrošināt CPR prasībām atbilstošas produktu ekspluatācijas īpašību deklarācijas.

"Latvijas Finieris" šobrīd pārskata tehnisko dokumentāciju un CE procedūras, lai nodrošinātu Būvizstrādājumu regulas prasību ievērošanu noteiktajos termiņos.

Kontaktpersona: Dina Melgalve, standartizācijas un sertifikācijas eksperte (dina.melgalve@finieris.lv).