Paziņojumi

Bērzaudžu kopšana izvēršas visā Latgalē

31. janvāris, 2013

Uzņēmums "Latvijas Finieris mežs” pagarina pieteikšanās termiņu un izvērš uzsāktās bērzaudžu kopšanas atbalsta programmu – līdzšinējo 50 kilometru rādiusu ap Rēzekni paplašinot visa Latgales reģiona mērogā – no Balviem līdz Daugavpilij.

Žanis Bacāns, "Latvijas Finieris mežs” valdes priekšsēdētājs uzsver: „Akcijas robežas paplašinām, jo interese par savu īpašumu sakopšanu, audzējot bērzu, sniedzas tālāk par Rēzeknes centru. Prasmīgi audzēta meža vērtība un apjoms ir aptuveni par 20% lielāks nekā dabiski augušam mežam.”

"Latvijas Finieris mežs” atgādina, ka akcijas mērķis ir demonstrēt un palīdzēt zemes īpašniekam izkopt ražīgu bērza audzes sastāvu jau dabiski izveidojušajās, gan stādītajās jaunaudzēs. Ieguldījums mežaudzēs ir viens no zemes racionālas izmantošanas veidiem ar noteikumu, ka tās tiek koptas.

Programma turpinās Latgales reģiona īpašumos. Programmas dalībnieku atlase notiek konkursa veidā saskaņā ar akcijas noteikumiem.

Pieteikumi akcijai turpinās līdz 2013. gada 31. martam. Akcijas dalībniekus paziņos 2013. gada 30. aprīlī.

Papildu informācija
www.lfmezs.lv un www.finieris.com

vai
SIA "Latvijas Finieris mežs”
Žanis Bacāns, mob. tālr. 29279232 un Jānis Aļļis, mob. tālr. 29160845