V. Kundziņš. Latvijas Finieris. Ilgstpēja

Ilgtspējas politika 

“Latvijas Finieris” izprot un novērtē apkārtējās vides, sabiedrības un ekonomiskās intereses, kuru sabalansēšana ir ilgtspējīgas darbības pamatā.

Ilgtspējas politika pauž attieksmi pret mūsu klientiem, darbiniekiem, sadarbības partneriem, īpašniekiem un sabiedrību kopumā: atbildīgi strādāt, atbildīgi pelnīt un atbildīgi izmantot dabas resursus.

  Drukāt
Papildu informācija
  • Īsumā par "Latvijas Finieri" (LV, EN, FR)
Politikas
  • Ilgtspējas politika (LV, EN, RU)
  • Vides politika (LVEN, RU)
  • Komunikācijas politika un komunikatīvās kompetences principi (LV, EN)
  • Personāla politika (LVEN, RU)
  • Ētikas deklarācija (LV, ENRU)
  • Darba drošības un arodveselības politika (LV, EN)
  • Enerģētikas politika (LV, EN, RU)
  • Kvalitātes politika (LV,EN)
EPD
  • Vides deklarācija saplāksnim (EN)