Aktuālā informācija 

 • No 2016.gada 7.jūnija līdz 17.jūlijam, uz laiku, tiks pārtraukta bērza finierkluču iepirkšana SIA "Dižmežs" koklaukumā.
 • Ar 2016.gada 3.februāri izmaiņas RSEZ SIA "Verems" bērza finierkluču iepirkšanas cenās!
 • AS "Latvijas Finieris" koklaukumā "Skrunda" Iepērk tikai 3,20m nominālgaruma bērza finierklučus!
 • Tiek slēgti piegādes līgumi par finierkluču piegādēm: RSEZ SIA "Verems" koklaukumā - piegādes kalendārajā mēnesī ; AS "Latvijas Finieris" koklaukumā "Bolderāja" - piegādes ceturksnī, pa mēnešiem. Par līgumapjomu izpildi periodā, kopējam piegāžu apjomam iekļaujoties līgumā atrunātajās +/- novirzēs, pēc šī perioda, tiek aprēķināta piemaksa 6% apmērā no piegādāto sortimentu vērtības. 
 • Ar 2015.gada 6.februāri uz nenoteiktu laiku tiek pārtraukta Melnalkšņa finierkluču iepirkšana gan koklaukumā "Bolderāja", gan reģionos mežā, pie ceļa.
 • AS "Latvijas Finieris" un SIA "Verems" no Krievijas un Baltkrievijas iepērk tikai FSC sertificētus Finierklučus. Tas attiecas arī uz finierklučiem ar Krievijas un Baltkrievijas kokmateriālu izcelsmi!
 • No 2014.gada 1.janvāra  AS "Latvijas Finieris" rekvizītos, pavadzīmēs, norādāms jaunais AS SEB banka konta numurs:  LV71UNLA 000 202 346 9094
 • No 2014.gada 1.janvāra izmaiņas Finierkluču kvalitātes prasībās. Nav vairs atkāpju plaisu vērtēšanā sortimentiem ar palielinātu virsmēru.

"Latvijas Finiera" koklaukumā "Bolderāja" iepērk bērza B šķiras  finierklučus ar lobīšanas cilindra diametru no 14 cm. Finierkluču pieņemšana 24 stundas diennaktī!

Uzmanību!     "Latvijas Finieris" un RSEZ SIA "Verems" lūdz katru finierkluču piegādātāju, kurš nav sertificēts un/vai nepiegādā sertificētus finierkluču sortimentus, aizpildīt un iesniegt "Kokmateriālu pārdevēja pašdeklarāciju" (vēstule kokmateriālu piegādātājiem).

Finierkluču iepirkšanas cenas

  Drukāt
Kokmateriālu iepirkuma politika
 • Kokmateriālu iepirkuma politika (LV, EN)
Noderīga informācija
 • E un B šķiras finierkluču kvalitātes prasības (LV, EN, RU)
 • Kokmateriālu pārdevēja (Latvijas Finierim) pašdeklarācija (LV)
 • Kokmateriālu pārdevēja (Veremam) pašdeklarācija (LV)
 • Darba aizsardzība pakalpojumu sniedzējiem (LV)
Finierkluču iepirkšana

Mežā pie ceļa

Kontaktpersonas:

Vidzemē Ervīns Svīķis
Tālrunis 26106237

Kurzemē Artis Baraks
Tālrunis 29265634

Kontakti un rekvizīti

Tālr.: 67067329
Mob. tālr.: 26164638, 26476161
E-pasts: artis.podnieks@finieris.lv, uvis.dudins@finieris.lv