Paziņojumi

“Latvijas Finiera” 2023. gada darbības novērtējums

05. jūnijs, 2024

Latvijas Finieris - Silītais īstenots. Dabiski.

Koncerna “Latvijas Finieris” apgrozījums 2023. gadā sasniedza 404,8 miljonus eiro, kas ir par 15% vairāk nekā gadu iepriekš, savukārt EBITDA pieauga par 40%, sasniedzot 78 miljonus eiro. Vērtējot pēc apjoma, lielākā daļa (80,5%) saražoto bērza saplākšņa produktu nonākuši pie industriālajiem klientiem Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, galveno uzsvaru liekot uz nozarēm, kur bērza saplāksnis kā materiāls savu unikālo fizikālo un mehānisko īpašību dēļ ir ļoti būtisks.

"Krievijas īstenotais karš Ukrainā turpinās, negatīvi ietekmējot ekonomikas izaugsmi visā pasaulē, bet jo īpaši Eiropā. Cīnoties par godīgu konkurenci, esam iesaistījušies Eiropas Komisijas virzītajā izmeklēšanā par antidempinga nodevu apiešanu, stingri iestājoties pret sankcijām pakļauto saplākšņa produktu nonākšanu Eiropas tirgū. Priecājamies, ka klienti mūsu atbildīgo attieksmi un darbības principus novērtē ar savu lojalitāti,"

atzīst “Latvijas Finiera” valdes priekšsēdētājs Jānis Ciems.

Eiropā un citur pasaulē koncerna “Latvijas Finieris” uzņēmumi 2023. gadā nodrošināja darbu vidēji 2398 cilvēkiem mēnesī, no kuriem 2061 strādāja koncerna Latvijas uzņēmumos, kur vidēji uz vienu strādājošo darbaspēka nodokļos (VSAOI un IIN) samaksāti 13294 eiro gadā. Kopumā koncerns pagājušajā gadā nodokļos samaksāja 42,11 miljonus eiro, no kuriem 30,11 miljonus eiro – Latvijā.

Jāatzīmē, ka no Krievijas uzsāktā kara pirmās dienas koncerns “Latvijas Finieris” sadarbībā ar partneriem Latvijā, Lietuvā, Igaunijā un Somijā nodrošinājis Ukrainas iedzīvotājiem nepārtrauktu dažāda veida atbalstu, ziedojumu vērtībai līdz 2024. gada aprīlim sasniedzot 6,6 miljonus eiro.

"Šis ir strauju, fundamentālu pārmaiņu laiks. Notikumi reģionālajā un pasaules ģeopolitikā liek stingri pozicionēties un būt neatņemamai daļai no Rietumu demokrātijas. Savukārt Eiropas zaļā vienošanās parāda skaidru kopējo apņemšanos gandrīz visās jomās fosilos resursus pakāpeniski aizstāt ar atjaunīgiem. Tāpēc mēs esam pārliecināti par savu nākotnes attīstības virzienu – Baltijas valstīm un Ziemeļvalstīm ir būtiska loma atrasties bioekonomikas avangardā,"

uzsver Jānis Ciems.

Aizvadītajā gadā “Latvijas Finiera” investīcijas sasniedza 58,3 miljonus eiro. Starp būtiskākajiem investīciju projektiem jāuzsver “VEREMS” RSEZ SIA bērza saplākšņa rūpnīcas attīstības trešā kārta Rēzeknē un jaunas sintētisko sveķu rūpnīcas būvniecības darbu uzsākšana Rīgā, kas top starptautiskā konsorcija “VIOBOND” ietvaros. Tā mērķis – palielināt atjaunīgo resursu izmantošanu saplākšņu līmēšanā izmantoto sveķu sastāvā. Stratēģiski nozīmīgs projekts ir arī jaunā, 2023. gada rudenī atklātā Produktu izpētes laboratorija, kur vienuviet koncentrēta koncerna testēšanas iekārtu kapacitāte. Tā dod iespēju vēl efektīvāk kopā ar klientiem dažādās industriālajās nozarēs strādāt pie jaunu bērza saplākšņa īpašību attīstīšanas, paverot ceļu plašākai fosilo materiālu aizstāšanai ar koksnē balstītiem risinājumiem. Savukārt investīcijas jaunajā “Kuldīgas fabrikas” projektā ir apliecinājums koncerna virzībai uz tehnoloģiju attīstību finieru ražošanā, paverot iespēju eksperimentēt ar tievāku diametru un dažādu koku sugu finierklučiem.

"Ar mērķi veidot produktīvu mežsaimniecību, esam palielinājuši arī meža un lauksaimniecībā neizmantojamās zemes iegādei novirzīto investīciju apjomu,"

uzsver Jānis Ciems.

"Esam pārliecināti, ka lēmumu pieņēmējiem Latvijā ir pienākums atbildīgi veidot efektīvu zemes izmantošanas politiku, kur īstermiņa lēmumi nedominē pār sabiedrības kopējām iespējām pielāgoties klimata pārmaiņām ilgtermiņā."

2023. gadā koncerna īpašumā esošās zemes platības Latvijā palielinātas par 819 hektāriem. Kopumā 2023. gada beigās uzņēmumam piederēja 11 506 ha zemes, to starpā 9839 ha meža zemes.

Šogad “Latvijas Finieris” koncerna attīstībā plāno ieguldīt vairāk nekā 70 miljonus eiro. Stratēģiski svarīgs ir 5 miljonu eiro vērtais kokaudzētavas “Zābaki” attīstības projekts, kura ietvaros taps unikāls koka ēku komplekss. Pateicoties jaunai stādu uzglabāšanas tehnoloģijai, tas dos iespēju attīstīties mežsaimniecībai, nodrošinot klientiem stādu saņemšanu viņiem vēlamajā laikā pavasara periodā, bet ēku būvniecībā un ekspluatācijā uzkrātās zināšanas veicinās plašāku koksnes izmantošanu celtniecībā.

Tāpat koncernā šogad turpinās plaši dažādu procesu digitalizācijas darbi, pakāpeniski aizvien vairāk uzdevumu, īpaši ražošanā, uzticot arī mākslīgā intelekta rīkiem. Piemēram, finieru un saplākšņu defektu automātiskā atpazīšanā un analīzē, vai gatavās produkcijas šķirošanā.

Plašāk par koncerna darbību laika periodā no 2023. gada 1. janvāra līdz 2023. gada 31. decembrim iespējams uzzināt “Latvijas Finiera” Ilgtspējas pārskatā. Pārskata mērķis ir ziņot par koncerna ilgtspējas būtiskajiem aspektiem, to ietekmi un pasākumiem, ko uzņēmums veic, lai līdzsvarotu savas darbības ietekmi uz cilvēkiem, dabu un sabiedrību kopumā.