Atbalsts sabiedrībai

Atbalsts sabiedrībai

Iesniegtos projektus vērtējam atbilstoši “Latvijas Finieris” vērtībām un atbalsta virzieniem.

"Latvijas Finieris" vērtības
  • Drošība. Mēs veidojam drošu vidi un rīkojamies ilgtspējīgi
  • Cieņa. Mēs cienām viens otru un veicinām godprātību, lojalitāti un uzticēšanos
  • Uzņēmība. Mēs esam sava darba saimnieki – ieraugām, uzņemamies un izdarām
  • Attīstība. Mēs pilnveidojamies paši un veicinām citu izaugsmi
Atbalsta virzieni
1. Kultūra, nacionāla un droša valsts

Piederība valstij un patriotisms sākas ar vienotu kultūrtelpu. Kultūra veido nāciju, vieno cilvēkus, rada vērtības. Mēs uzskatām, ka Latvijas valsts kultūra un valsts drošība ir cieši saistītas. Atbalsts nacionāla mēroga projektiem

2. Izglītība, zinātne un sabiedrības attīstība

Atbalsts zināšanu pārnesei, veicinot starpnozaru sadarbību un meklējot sasaisti ar sabiedrību dažādos jautājumos, domāšanas maiņai gan par valsts attīstību, gan par nepieciešamajām pārmaiņām izglītībā

3. Labdarība un sociālais atbalsts

Atbalsts sociāli mazaizsargāto personu grupām

4. Meža nozare un koksnes produktu attīstība

Atbalsts meža un saistīto nozaru organizācijām, bērza saplākšņa pielietojumam un popularizēšanai. Mēs esam par koku kā atjaunojamo resursu, par ekoloģisku, viegli pārstrādājamu un estētisku materiālu lietošanu

5. Individuālie sporta, mākslas un kultūras projekti

Atbalsts pamatotam un sasniedzamam mērķim, kas veicina ne tikai individuālu izaugsmi, bet dod labumu arī kādai sabiedrības daļai

 

Sadarbības pamatprincipi

Uzņēmums “Latvijas Finieris” iestājas par kultūras attīstības un sabiedrības vienotību veicinošām idejām.

  • Nopietnas attieksmes stiprināšana drošības, ētikas un tiesiskuma jautājumos
  • Ideju, zināšanu, domu apmaiņas, sadarbības veicināšana starp dažādām nozarēm
  • Sabiedrību vienojoša valsts attīstības un nākotnes redzējuma veidošana

Aizpildīto ziedojuma (atbalsta) iesniegumu sūtīt uz e-pastu: ziedojumi@finieris.lv vai pa pastu Bauskas ielā 59, Rīgā, LV-1004. Šis iesniegums būs par pamatu lēmuma pieņemšanai.

Projekta atbalsta gadījumā ar Jums sazināsies Ziedojumu (atbalsta) projektu vadības grupa.