Atbalsts darbiniekiem

Aktuālie darbinieku atbalsta virzieni un kritēriji 2020. gadā


Lai veicinātu darbinieku personīgo izaugsmi, vienlaicīgi nodrošinot arī pozitīvu koncerna “Latvijas Finieris”, tā pārstāvētās meža nozares un Latvijas valsts tēla veidošanu, Darba devējs sociālajā budžetā paredzēto līdzekļu ietvaros atbalsta uz sasniegumiem vērstas darbinieku aktivitātes sporta, kultūras, izglītības un zinātnes, sociālās palīdzības un vides jomā, kā arī citos sabiedrībai nozīmīgos projektos.

AS “Latvijas Finieris”, izskatot pieteikumus, ņem vērā:

  • vai aktivitāte atbilst uzņēmuma vērtībām (skatīt Latvijas Finiera vērtības);
  • vai aktivitāte attīsta darbinieka talantus un veicina personīgo izaugsmi;
  • vai un cik lielā mērā aktivitāte uzrunā un iesaista sabiedrību, vai tajā ir iespēja līdzdarboties citiem darbiniekiem un/vai sabiedrības locekļiem.

Atbalsta apjoms un veids:

  • atbalsts var tikt sniegts naudā vai saplākšņa produktos, atkarībā no aktivitātes veida;
  • maksimālā atbalsta summa ir 500 EUR;
  • piešķirtā summa tiek ieskaitīta darbinieka algas kontā un darba devējs sedz ar to saistītos nodokļus.

Uzņēmums neatbalsta:

  • aktivitātes, kas ir pretrunā ar uzņēmuma, meža nozares, Latvijas un Eiropas Savienības vērtībām;
  • politiska un reliģiska rakstura aktivitātes;
  • videi un cilvēku drošībai bīstamas, ar paaugstinātu risku saistītas aktivitātes.

Lai saņemtu atbalstu, darbiniekam jāaizpilda pieteikuma anketa un jānosūta uz e-pasta adresi: atbalsts.darbiniekiem@finieris.lv

AS “Latvijas Finieris” patur tiesības lepoties ar saviem darbiniekiem un viņu talantiem!