Riga Preprime Tikkurila Temadur

Parauga izgatavošanā izmantots saplāksnis: Riga Preprime

Bērza saplāksnis, pārklāts ar speciālu gruntsfilmu. Priekšrocības: virsma ir sagatavota krāsošanai, nav nepieciešama gruntēšana, samazinās apdares materiālu patēriņš.
 

 

Tikkurila Temadur

2 produktu sistēma / 2 klājumi / uzklāts apdares līnijā / starpslīpēšana

Izmantotie produkti
Ražotāja informācija
Žūšanas laiks
Uzklāšanas tehnoloģijas
Temadur 20
Divkomponentu pusmatēta poliuretāna krāsa, kas satur pretkorozijas pigmentus un kuras cietinātājs ir alifātisks izocianāts. Krāsa ir ieteicama arī kā gruntskrāsa vai pusmatēta segkrāsa epoksīda poliuretāna sistēmās. Teicama izturība pret atmosfēras iedarbību un mehānisko nodilumu.
Krāsotām virsmām var pieskarties pēc 4 h.
 

 

   

Plašāka informācija: www.tikkurila.lv/


 

Plātņu nama Gaigalava eksperimentālās sienas mērķis ir veikt ilgtermiņa pētījumus.
Latvijas Finieris nedod garantijas minēto materiālu virsmas noturībai āra apstākļos. Produkcijas gala lietotājs uzņemas atbildību par produktu izmantošanu un ar to saistītiem defektiem, kas var rasties neievērojot produkta aprakstā minētās specifikācijas, sagatavojot un apstrādājot virsmu ar minēto produktu, kā arī apkārtējās vides ietekmē.

Produkts uzstādīts 2021.gada jūnijā projekta «Specifisku un individualizētu pārklājumu izstrāde koksnes plātnēm», kas tiek īstenots SIA “Meža Nozares Kompetences Centrs” un Centrālās finanšu un līgumu aģentūras 2019. gada 17. aprīlī noslēgtā līguma Nr. 1.2.1.1/18/A/004 ietvaros.