Riga Preprime Caparol Capadur Wetterschutzfarbe NQG

Parauga izgatavošanā izmantots saplāksnis: Riga Preprime

Bērza saplāksnis, pārklāts ar speciālu gruntsfilmu. Priekšrocības: virsma ir sagatavota krāsošanai, nav nepieciešama gruntēšana, samazinās apdares materiālu patēriņš.

 

Caparol Capadur Wetterschutzfarbe NQG

1 produkta sistēma / 2 klājumi / uzklāts ar otu / pirms krāsošanas viegli uzslīpēta saplākšņa

Izmantotie produkti
Ražotāja informācija
Žūšanas laiks
Uzklāšanas tehnoloģijas
Capadur Wetterschutzfarbe NQG - 2 klājumi
Ar ūdeni atšķaidāma speciālā krāsa sedzošiem, ilgstoši tīriem un aizsargājošiem klājumiem koka virsmām ārdarbos. Pateicoties nano-kvarca režģa tehnoloģijai, krāsa veido mineralizētas polimēru virsmas, kas saglabājas ilgstoši tīras un nezaudē aizsargplēvītes elastību. Satur biocīdās piedevas klājuma virsmas aizsardzībai pret sēnīti un aļģēm. Tonējama Caparol Color Express sistēmā. Pieejami arī gatavie toņi.
Žūšanas laiks + 20°C un 65 % relatīvā gaisa mitrumā*: putekļu sauss - 1 h, atkārtoti krāsojams - 12 h, lietusdrošs - 24 h. *Ja temperatūra ir zemāka un gaisa mitrums lielāks, žūšanas laiks ir ilgāks.
Ar otu, rullīti vai izsmidzināma slēgtās telpās

 

                    

Plašāka informācija: www.caparol.lv


 

Plātņu nama Gaigalava eksperimentālās sienas mērķis ir veikt ilgtermiņa pētījumus.
Latvijas Finieris nedod garantijas minēto materiālu virsmas noturībai āra apstākļos. Produkcijas gala lietotājs uzņemas atbildību par produktu izmantošanu un ar to saistītiem defektiem, kas var rasties neievērojot produkta aprakstā minētās specifikācijas, sagatavojot un apstrādājot virsmu ar minēto produktu, kā arī apkārtējās vides ietekmē.

Produkts uzstādīts 2021.gada jūnijā projekta «Specifisku un individualizētu pārklājumu izstrāde koksnes plātnēm», kas tiek īstenots SIA “Meža Nozares Kompetences Centrs” un Centrālās finanšu un līgumu aģentūras 2019. gada 17. aprīlī noslēgtā līguma Nr. 1.2.1.1/18/A/004 ietvaros.