Riga Preprime AkzoNobel Pinotex Wood Paint Extreme

Parauga izgatavošanā izmantots saplāksnis: Riga Preprime

Bērza saplāksnis bez apdares
 

 

AkzoNobel Pinotex Wood Paint Extreme

1 produkta sistēma / 2 klājumi / uzklāts ar otu / pirms krāsošanas viegli uzslīpēta saplākšņa

Izmantotie produkti
Ražotāja informācija
Žūšanas laiks
Uzklāšanas tehnoloģijas
Pinotex Wood Paint Extreme - 2 kārtas
Ūdens bāzes krāsa koka fasādēm uz unikālas pašattīrīšanās “Stay Clean” tehnoloģijas pamata, elastīga, pret laikapstākļu iedarbību izturīga krāsa, aktīvās vielas kavē pelējuma izplatīšanos uz virsmas, aizsardzība līdz 16 gadiem. Tonējama plašā toņu gammā.
Žūšanas laiks + 23°C un 50 % relatīvā gaisa mitrumā*: putekļu sauss pēc 1h, atkārtoti krāsojams pēc 2 h. *Ja temperatūra ir zemāka un gaisa mitrums lielāks, žūšanas laiks ir ilgāks.
Lai nodrošinātu koka virsmas labāku aizsardzību, ieteicams izmantot otu

 

          

Plašāka informācija: www.pinotex.lv


 

Plātņu nama Gaigalava eksperimentālās sienas mērķis ir veikt ilgtermiņa pētījumus.
Latvijas Finieris nedod garantijas minēto materiālu virsmas noturībai āra apstākļos. Produkcijas gala lietotājs uzņemas atbildību par produktu izmantošanu un ar to saistītiem defektiem, kas var rasties neievērojot produkta aprakstā minētās specifikācijas, sagatavojot un apstrādājot virsmu ar minēto produktu, kā arī apkārtējās vides ietekmē.

Produkts uzstādīts 2021.gada jūnijā projekta «Specifisku un individualizētu pārklājumu izstrāde koksnes plātnēm», kas tiek īstenots SIA “Meža Nozares Kompetences Centrs” un Centrālās finanšu un līgumu aģentūras 2019. gada 17. aprīlī noslēgtā līguma Nr. 1.2.1.1/18/A/004 ietvaros.