Riga Ply Rilak TeksturDecor

Parauga izgatavošanā izmantots saplāksnis: Riga Ply

Bērza saplāksnis bez apdares
 

 

Rilak TeksturDecor

1 produkta sistēma / 2 klājumi / uzklāts ar otu

Izmantotie produkti
Ražotāja informācija
Žūšanas laiks
Uzklāšanas tehnoloģijas
Teksturdecor - 2 kārtas
Efektīvs koksnes aizsardzības līdzeklis uz zemmolekulāras alkīdlakas bāzes. Nodrošina aizsardzību pret dažādo atmosfēras faktoru iedarbību. Krāsa veido plānu puscaurspīdīgu hidrofobu plēvi, kas nenosedz koksnes struktūru. Tonējama "Rilacolor" tonēšanas sistēmā, izmantojot "Coltec Wood" katalogu.
Žūšanas laiks 20°C temperatūrā ne vairāk kā 8 stundas. Var pārkrāsot pēc 12 - 24 stundām.
Ar otu

 

     

Plašāka informācija: www.rilak.lv


 

Plātņu nama Gaigalava eksperimentālās sienas mērķis ir veikt ilgtermiņa pētījumus.
Latvijas Finieris nedod garantijas minēto materiālu virsmas noturībai āra apstākļos. Produkcijas gala lietotājs uzņemas atbildību par produktu izmantošanu un ar to saistītiem defektiem, kas var rasties neievērojot produkta aprakstā minētās specifikācijas, sagatavojot un apstrādājot virsmu ar minēto produktu, kā arī apkārtējās vides ietekmē.

Produkts uzstādīts 2021.gada jūnijā projekta «Specifisku un individualizētu pārklājumu izstrāde koksnes plātnēm», kas tiek īstenots SIA “Meža Nozares Kompetences Centrs” un Centrālās finanšu un līgumu aģentūras 2019. gada 17. aprīlī noslēgtā līguma Nr. 1.2.1.1/18/A/004 ietvaros.