Koklaukums "Mērsrags"

Koklaukums "Mērsrags"


Cenas ir informatīvas

Sortimenti pēc to kvalitātes

Cena, EUR/m3
Nominālais garums 2,70 m, suga bērzs  
Finierkluči no 16 cm diametrā tievgalī, zem mizas 110
Brāķis 30
Nominālais garums 3,00 m, suga bērzs  
Finierkluči no 16 cm diametrā tievgalī, zem mizas 90
Brāķis 30

 

 

Cenas

Finierkluču iepirkšanas cenas noteiktas no 2023.gada 15.septembra.


Kravas pieņemšana

“Latvijas Finieris” ir tiesības nepieņemt piegādāto kravu un nosūtīt to atpakaļ pārdevējam, ja tajā ir vairāk nekā 10% finierkluču kvalitātes prasībām un/vai specifikācijai neatbilstošu sortimentu.


Tehniskās prasības

Garumi

Nominālgarums 2,70 m (pilns baļķa garums no 2,74 m).

Nominālgarums 3,00 m (pilns baļķa garums no 3,04 m).

Minimālais finierkluču tievgaļa Ø zem mizas 16 cm, maksimālais finierkluču Ø resgalī - 60 cm

Finierkluču sortimentu tilpumu uzmēra "Latvijas Koksnes kvalitātes ekspertu savienība" ar kraujmēra uzmērīšanas metodi un tilpīguma koeficientu (LVS 82:2020).

pdfPielikumā skatīt kvalitātes prasības

Nepieciešamie dokumenti

Fiziskām personām
  • Personu apliecinošs dokuments. Ja rīkojas pilnvarotā persona, tad pilnvaras kopija.
  • Ciršanas apliecinājuma vai tam pielīdzināma kokmateriālu piederību un izcelsmi apliecinoša dokumenta kopija.
  • Kokmateriālu īpašumtiesību iegūšanas dokumentu kopijas, ja kokmateriāli netiek iegūti savā īpašumā un/vai kokmateriālu pārdevēja pašdeklarācija.
  • Katrai kravai pārvadājuma/attaisnojuma dokuments.
  • Pašdeklarācija, ja finierkluču piegādātājs nav sertificēts FSC un PEFC sistēmās un/vai nepiegādā sertificētus finierkluču sortimentus.
Juridiskām personām
  • Ciršanas apliecinājuma vai tam pielīdzināma kokmateriālu piederību un izcelsmi apliecinoša dokumenta kopija.
  • Kokmateriālu īpašumtiesību iegūšanas dokumentu kopijas, ja kokmateriāli netiek iegūti savā īpašumā un/vai kokmateriālu pārdevēja pašdeklarācija.
  • Katrai kravai pārvadājuma/attaisnojuma dokuments.
  • Pašdeklarācija, ja finierkluču piegādātājs nav sertificēts FSC un PEFC sistēmās un/vai nepiegādā sertificētus finierkluču sortimentus.

Kontaktinformācija

Mērsraga osta

Lielā iela 62, Mērsrags, LV-3284 (iebraukšana no Meža ielas)

Tālr.: +371 28682201

E-pasts: mersrags@domse.lv


AS "Latvijas Finieris" finierkluču iepirkšana

Lignuma iela 2, Rīga, LV-1016

Tālr.: +371 26164638

E-pasts: uvis.dudins@finieris.lv


Pieraksties jaunumiem

Esmu iepazinies (-usies) ar Privātuma politiku un piekrītu datu apstrādei tās ietvaros.

Saņemt e-pastā cenu izmaiņas un citas aktualitātes