Finierrūpniecība Latvijā

Saplākšņa ražošanas tradīcijām Latvijā ir vairāk nekā 125 gadu sena vēsture. Nozare ir piedzīvojusi gan uzplaukuma, gan stagnācijas laikus, gan renesansi, kad Latvija atguva neatkarību.

Latvijas pirmās brīvvalsts pastāvēšanas laikā saplākšņa produkcija ar Latvijas un Rīgas vārdu bija labi pazīstama visā pasaulē. Tai bija nozīmīgs īpatsvars pasaules tirgū:

  • 1928. gadā 7,1% no kopējā eksportētā saplākšņa apjoma bija Latvijas produkcija, ieņemot 4. vietu pasaulē
  • 1931. gadā – 10,4%, kas jau ir 3. vieta pēc tādām saplākšņa ražošanas lielvalstīm kā Somija un PSRS
  • 1940. gadā Latvijā bija 15 finiera fabrikas, kurās nodarbināja ~ 3 000 strādnieku un saražoja ~ 83 000 m3 saplākšņa gadā, un aptuveni pusi no saražotā eksportēja uz Eiropas valstīm
  • PSRS okupācijas gados (1945-1991) Latvijā pārsvarā ražoja zemas kvalitātes saplāksni, kas bija paredzēts iepakošanas materiālu izgatavošanai, tomēr apjoma ziņā 1970. gadā tika saražots rekordliels saplākšņa apjoms - 139 000 m3
  • Pašlaik Latvijā ir divi saplākšņa ražotāji 

  Drukāt
Papildu informācija
  • Īsumā par "Latvijas Finieri" (LV, EN, FR)

Ja Jums ir saglabājušās bildes par finierrūpniecības vēsturi, mēs būtu ļoti pateicīgi par tām uzzināt, tādējādi papildinot esošo un veidojot kopīgu arhīvu.

Tālr. 67067243
E-pasts: info@finieris.lv