Apmaksa par bērza finierklučiem rūpnīcas "Verems" koklaukumā

Tiek slēgti līgumi, par finierkluču piegādēm kalendārajā mēnesī. Izpildot līgumu, piemaksa 6% apmērā no pieņemto sortimentu vērtības summas.

Finierkluču iepirkšanas cenas no 2017. gada 27. marta. Cenas ir informatīvas. 

Sortiments

Lobīšanas cilindru

diametru grupas, cm

Nominālais garums
2,30 m; 4,60 m
Cena, EUR/m3

B šķiras

finierkluči*

       14 - 15,9

20

16 - 17,9 24

18 - 20,9

40

21 - 24,9

50

25 - 29,9

60

30 - 39,9

60

> 40

60

E šķiras 

finierkluči*

       21 - 24,9

105

25 - 29,9

115

30 - 39,9

125

> 40

105

Brāķēts papīrmalkā   (tikai 4,60m)

          6-70

- ; 13

Neatbilstošs sotiments 

         visas

10

Apmaksas  diametru grupas veidojas pēc iekšējā cilindra diametra atkarībā no līkumainības.

*Sertificētajiem finierklučiem (FSC 100% un PEFC 100% certified) tiek noteikta piemaksa pie cenas +1,50 EUR/m3.

SIA “Verems” ir tiesības nepieņemt piegādāto kravu un nosūtīt to atpakaļ Pārdevējam, ja Finierkluču kravā ir vairāk kā 10 % Finierkluču kvalitātes prasībām un/vai specifikācijai neatbilstoša sortimenta.

Tehniskās prasības bērza finierklučiem koklaukumā "Verems"

Garumi:
2,30m nominālgarums
(pilns baļķa garums 2,35m līdz 2,60m)
4,60m nominālgarums

(pilns baļķa garums 4,70m līdz 4,90m)

Maksimālais finierkluču Ø resgalī - 70 cm.

Garuma novirze ārpus norādītā pilna baļķa garuma robežām nav pieļaujama.

Tilpums tiek aprēķināts ar automātiskās šķirošanas līnijas palīdzību pēc LVS 82 : 2003

Nepieciešamie dokumenti:

Kokmateriālu pārdevēja Pašdeklarācija (jāaizpilda un jāiesniedz piegādātājiem, kas nav sertificējušies FSC un PEFC sistēmās).

  Fiziskām personām  Juridiskām personām  
 1. Apstiprināta pases kopija. Ja rīkojas pilnvarotā persona, tad pilnvaras oriģināls uzrādāms, iesniedzot tās kopiju.  Reģistrācijas apliecības apstiprināta kopija
 2.

Ciršanas apliecinājuma vai tam pielīdzināma kokmateriālu piederību uz izcelsmi apliecinoša dokumenta kopija.

Kokmateriālu īpašumtiesību iegūšanas dokumentu kopijas, ja kokmateriāli netiek iegūti savā īpašumā.

 3. Pievienotās vērtības nodokļa maksātāja reģistrācijas apliecības un nodokļu maksātāja reģistrācijas apliecības (ja tādas ir) -apstiprinātas kopijas Pievienotās vērtības nodokļa maksātāja reģistrācijas apliecības apstiprināta kopija
 4. Katrai kravai pārvadājuma dokuments / attaisnojuma dokuments 
 
RSEZ SIA "Verems"

Lejas Ančupāni, Vērēmu pag.
Rēzeknes novads
Tālr. 2834 4133
Tālr./fakss 6463 4102

Vienotais reģistrācijas numurs 40003279335

 

AS Swedbank Rēzeknes filiāle HABALV22

konta Nr. LV14HABA0551000506202 

 

 

  Drukāt
Kokmateriālu iepirkuma politika
  • Kokmateriālu iepirkuma politika (LV, EN)
  • Kvalitātes politika (LV,EN)
Kontakti un rekvizīti

"Lejas Ančupāni", Vērēmu pagasts,
Rēzeknes novads, LV-4604
Tālr. 28344133
Tālr. / fakss 64634102

Finierkluču iepirkšana

Mežā pie ceļa

Kontaktpersonas:

Vidzemē Ervīns Svīķis
Tālrunis 26106237

Kurzemē Artis Baraks
Tālrunis 29265634