Apmaksa par bērza finierklučiem rūpnīcas "Verems" koklaukumā

Finierkluču iepirkšanas cenas no 2017. gada 9. novembra. Cenas ir informatīvas. 

Sortiments

Lobīšanas cilindru

diametru grupas, cm

Nominālais garums

2,30 m

4,80 m
Cena, EUR/m3 Cena, EUR/m3

B šķiras

finierkluči*

       14 - 15,9

25

30
16 - 17,9 30 35

18 - 20,9

50

52

21 - 24,9

55

57

25 - 29,9

65

67

30 - 39,9

65

67

> 40

65

67

E šķiras 

finierkluči*

       21 - 24,9

110

110

25 - 29,9

120

120

30 - 39,9

130

130

> 40

110

110

Brāķēts papīrmalkā  

(tikai 4,80m)

          6-70

-

25
Neatbilstošs sotiments (N)

         visas

20

20
Sortimenti ar metāla ieslēgumiem (M) visas 10 10

Apmaksas  diametru grupas veidojas pēc iekšējā cilindra diametra atkarībā no līkumainības.

*Sertificētajiem finierklučiem (FSC 100% un PEFC 100% certified) tiek noteikta piemaksa pie cenas +1,50 EUR/m3.

SIA “Verems” ir tiesības nepieņemt piegādāto kravu un nosūtīt to atpakaļ Pārdevējam, ja Finierkluču kravā ir vairāk kā 10 % Finierkluču kvalitātes prasībām un/vai specifikācijai neatbilstoša sortimenta.

Tehniskās prasības bērza finierklučiem koklaukumā "Verems"

Garumi:
2,30m nominālgarums
(pilns baļķa garums 2,35m līdz 2,60m);
4,80m nominālgarums

(pilns baļķa garums 4.90m līdz 5,20m).

Maksimālais finierkluču Ø resgalī - 70 cm.

Garuma novirze ārpus norādītā pilna baļķa garuma robežām nav pieļaujama.

Tilpums tiek aprēķināts ar automātiskās šķirošanas līnijas palīdzību pēc LVS 82 : 2003

Nepieciešamie dokumenti:

Kokmateriālu pārdevēja Pašdeklarācija (jāaizpilda un jāiesniedz piegādātājiem, kas nav sertificējušies FSC un PEFC sistēmās).

  Fiziskām personām  Juridiskām personām  
 1. Apstiprināta pases kopija. Ja rīkojas pilnvarotā persona, tad pilnvaras oriģināls uzrādāms, iesniedzot tās kopiju.  
 2.

Ciršanas apliecinājuma vai tam pielīdzināma kokmateriālu piederību uz izcelsmi apliecinoša dokumenta kopija.

Kokmateriālu īpašumtiesību iegūšanas dokumentu kopijas, ja kokmateriāli netiek iegūti savā īpašumā.

3. Katrai kravai pārvadājuma dokuments / attaisnojuma dokuments 
 
RSEZ SIA "Verems"

Lejas Ančupāni, Vērēmu pag.
Rēzeknes novads
Tālr. 2834 4133
Tālr./fakss 6463 4102

Vienotais reģistrācijas numurs 40003279335

 

AS Swedbank Rēzeknes filiāle HABALV22

konta Nr. LV14HABA0551000506202 

 

 

  Drukāt
Kokmateriālu iepirkuma politika
  • Kokmateriālu iepirkuma politika (LV, EN)
  • Kvalitātes politika (LV,EN)
Kontakti un rekvizīti

"Lejas Ančupāni", Vērēmu pagasts,
Rēzeknes novads, LV-4604
Tālr. 28344133
Tālr. / fakss 64634102

Finierkluču iepirkšana

Mežā pie ceļa

Kontaktpersonas:

Vidzemē Ervīns Svīķis
Tālrunis 26106237

Kurzemē Artis Baraks
Tālrunis 29265634