Apmaksa par bērza finierklučiem koklaukumā "Variņi"

Aktuālās finierkluču iepirkšanas cenas no 2017.gada 17.novembra. Cenas ir informatīvas.

AS "Latvijas Finieris" iepērk:
Nominālais garums Suga Sortimenti pēc to kvalitātes Cena, EUR/m3
2,70m Bērzs  *Finierkluči no 18 cm diametrā tievgalī zem mizas, ja kravā vidējais sortimentu caurmērs zem mizas ir 22 cm un vairāk 70
*Finierkluči no 18 cm diametrā tievgalī zem mizas, ja kravā vidējais sortimentu caurmērs zem mizas ir mazāks par 22 cm 50
Brāķēts papīrmalkā 10

*Finierkluču kravas sortimentu vidējais caurmērs zem mizas tiek noteikts tās parauglaukumos no vismaz 10 uzmērītiem sortimentiem.

AS “Latvijas Finieris” ir tiesības nepieņemt piegādāto kravu un nosūtīt to atpakaļ Pārdevējam, ja Finierkluču kravā ir vairāk kā 10 % Finierkluču kvalitātes prasībām un/vai specifikācijai neatbilstoša sortimenta.

Tehniskās prasības finierklučiem

Garumi:
Nominālgarums 2,70m
(pilns baļķa garums 2,73m līdz 2,95m).

Garuma novirze ārpus norādītā pilna baļķa garuma robežām nav pieļaujama.

Minimālais finierkluču tievgaļa diametrs zem mizas 18 cm.

Maksimālais finierkluču Ø resgalī - 70 cm.

Finierkluču sortimentu tilpumu uzmēra SIA "VMF Latvia" ar kraujmēra uzmērīšanas metodi un piemērojot tilpīguma koeficientu (LVS 82 : 2003)

 

SIA "Verems" PVN reģ.nr. LV40003279335, "Lejas Ančupāni", Verēmu pag., Rēzeknes novads,

iepērk koklaukumā "Variņi", informatīvās cenas:

Pašlaik netiek iepirkti SIA "Verems" nominālgarumi.
Nominālais garums Suga Sortimenti pēc to kvalitātes Cena, EUR/m3

2,30m (pilns baļķa garums no 2,35m līdz 2,60m);

4,60m (pilns baļķa garums no 4,70m līdz 5,00m)

Bērzs Finierkluči no 21cm tievgalī, zem mizas -
Papīrmalka (tikai 4,60m)  -
Neatbilstošs sortiments  -

 

Nepieciešamie dokumenti:

  Fiziskām personām Juridiskām personām
1. Apstiprināta pases kopija. Ja rīkojas pilnvarotā persona, tad pilnvaras oriģināls uzrādāms, iesniedzot tās kopiju.  
2.

Ciršanas apliecinājuma vai tam pielīdzināma kokmateriālu piederību un izcelsmi apliecinoša dokumenta kopija.

Kokmateriālu īpašumtiesību iegūšanas dokumentu kopijas, ja kokmateriāli netiek iegūti savā īpašumā.

3. Katrai kravai pārvadājuma / attaisnojuma dokuments.

 

  Drukāt
Kokmateriālu iepirkuma politika
  • Kokmateriālu iepirkuma politika (LV, EN)
  • Kvalitātes politika (LV,EN)
Kontakti un rekvizīti

Bērzkalni, Variņu pag., Smiltenes novads
Tālr. 2610 6237

Finierkluču iepirkšana

Mežā pie ceļa

Kontaktpersonas:

Vidzemē Ervīns Svīķis
Tālrunis 26106237

Kurzemē Artis Baraks
Tālrunis 29265634

Darba laiks

Piegādāto finierkluču kravu uzmērīšana tiek organizēta 3 darba dienu laikā no kravas piegādes brīža.