Apmaksa par bērza finierklučiem SIA "Dižmežs" koklaukumā

Aktuālās finierkluču iepirkšanas cenas no 2017.gada 17.novembra. Cenas ir informatīvas.

AS "Latvijas Finieris" iepērk:

Nominālais

garums

Suga

Sortiments pēc to kvalitātes

Cena, EUR/m3

2,70 m

Bērzs

 *Finierkluči no 18 cm diametrā zem mizas, ja kravā vidējais sortimentu caurmērs zem mizas 22 cm un vairāk 70

*Finierkluči no 18 cm diametrā zem mizas, ja kravā vidējais sortimentu caurmērs zem mizas mazāks par 22 cm

50

Brāķēts papīrmalkā

10

*Finierkluču kravas sortimentu vidējais caurmērs zem mizas tiek noteikts tās parauglaukumos no vismaz 10 uzmērītiem sortimentiem.

AS “Latvijas Finieris” ir tiesības nepieņemt piegādāto kravu un nosūtīt to atpakaļ Pārdevējam, ja Finierkluču kravā ir vairāk kā 10 % Finierkluču kvalitātes prasībām un/vai specifikācijai neatbilstoša sortimenta.

Tehniskās prasības finierklučiem

Garumi:
Nominālgarums 2,70m
(pilns baļķa garums 2,73m līdz 2,95m).

Garuma novirze ārpus norādītā pilna baļķa garuma robežām nav pieļaujama.

Minimālais finierkluču tievgaļa diametrs zem mizas 18 cm.

Maksimālais finierkluču Ø resgalī - 70 cm.

 Finierkluču sortimentu tilpumu uzmēra SIA "VMF Latvia", pielietojot kraujmēra uzmērīšanas metodi un piemērojot tilpīguma koeficientu (LVS 82 : 2003).

Nepieciešamie dokumenti:

  Fiziskām personām Juridiskām personām
1. Apstiprināta pases kopija. Ja rīkojas pilnvarotā persona, tad pilnvaras oriģināls uzrādāms, iesniedzot tās kopiju.  
2.

Ciršanas apliecinājuma vai tam pielīdzināma kokmateriālu piederību un izcelsmi apliecinoša dokumenta kopija.

Kokmateriālu īpašumtiesību iegūšanas dokumentu kopijas, ja kokmateriāli netiek iegūti savā īpašumā.

3. Katrai kravai pārvadājuma / attaisnojuma dokuments.

 

  Drukāt
Kokmateriālu iepirkuma politika
  • Kokmateriālu iepirkuma politika (LV, EN)
  • Kvalitātes politika (LV,EN)
Kontakti

SIA „Dižmežs” koklaukums,
Krustpils novads, Krustpils pagasts, „Dižmeži”
Tālr. 29114440

Atrašanās vieta kartē un rekvizīti