Apmaksa par bērza finierklučiem koklaukumā "Bolderāja"

Finierkluču iepirkšanas cenas no 2017.gada 10.novembra līdz 2018.gada 31.janvārim. Cenas ir informatīvas.

Sortiments Lobīšanas cilindru      diametru grupas, cm             Bērzs
Nominālais garums 2,70 m
Cena, EUR/m3

B šķiras finierkluči*

 

14 - 15,9

38

16 - 17,9

40

18 - 20,9

65

21 - 24,9

70

             25 - 29,9

85

30 - 39,9

85

> 40

80

E šķiras finierkluči*

21 - 24,9

110

             25 - 29,9

130

            30 - 39,9

140

         > 40 110

Brāķēts papīrmalkā

6 - 70

30

Neatbilstošs sortiments

visas

22

Sortimenti ar metāla

ieslēgumiem

            visas 10

*Serticētajiem finierklučiem (FSC 100% un PEFC 100% certified) tiek noteikta piemaksa pie cenas +1,50 EUR/m3.

Apmaksas diametru grupas tiek veidotas pēc iekšējā cilindra diametra atkarībā no līkumainības.

AS “Latvijas Finieris” ir tiesības nepieņemt piegādāto kravu un nosūtīt to atpakaļ Pārdevējam, ja Finierkluču kravā ir vairāk kā 10 % Finierkluču kvalitātes prasībām un/vai specifikācijai neatbilstoša sortimenta.

Tehniskās prasības bērza finierklučiem koklaukumā "Bolderāja"

Garumi:
Nominālgarums - 2,70m
(pilns baļķa garums 2,73m līdz 2,95m).

Garuma novirze ārpus norādītā pilna baļķa garuma robežām nav pieļaujama.

Maksimālais finierkluču Ø resgalī - 70 cm.

Tilpums tiek aprēķināts ar automātiskās šķirošanas līnijas palīdzību pēc LVS 82 : 2003

Nepieciešamie dokumenti:

Kokmateriālu pārdevēja Pašdeklarācija (jāaizpilda un jāiesniedz piegādātājiem, kas nav sertificējušies FSC un PEFC sistēmās).

  Fiziskām personām   Juridiskām personām
1.  Apstiprināta pases kopija. Ja rīkojas pilnvarotā persona, tad pilnvaras oriģināls uzrādāms, iesniedzot tās kopiju.  
2.

Ciršanas apliecinājuma vai tam pielīdzināma kokmateriālu  piederību un izcelsmi apliecinoša dokumenta kopija.

Kokmateriālu īpašumtiesību iegūšanas dokumentu kopijas, ja kokmateriāli netiek iegūti savā īpašumā.

3. Katrai kravai pārvadājuma dokuments / attaisnojuma dokuments.

 

  Drukāt
Kokmateriālu iepirkuma politika
  • Kokmateriālu iepirkuma politika (LV, EN)
  • Kvalitātes politika (LV,EN)
Kontakti un rekvizīti

Koklaukums "Bolderāja"

Lignuma iela 2A, Rīga, LV-1016
Tālr. 67067100
Fakss 67065865

AS "Latvijas Finieris" finierkluču iepirkšana

Tālr.: 67067329
Mob. tālr.: 26476161, 26164638
E-pasts: artis.podnieks@finieris.lv, uvis.dudins@finieris.lv

Finierkluču iepirkšana

Mežā pie ceļa

Kontaktpersonas:

Vidzemē Ervīns Svīķis
Tālrunis 26106237

Kurzemē Artis Baraks
Tālrunis 29265634