Bērzu programmai 15 gadi

Bērzu programmu “Latvijas Finieris” uzsāka 1996. gadā.

Uzdevumi

 • Atrast piemērotāko koku sugu lauksaimniecībā neizmantoto zemju apmežošanai un apgūt tās audzēšanas īpatnības
 • Iegūt kvalitatīvu bērza audzi un palielināt bērza audžu platību
 • Popularizēt bērza audzēšanu

Sadarbības partneri

 • Valsts meža dienesta Meža departaments
 • Meža pētīšanas stacija “Kalsnava”
 • Latvijas valsts mežzinātnes institūts “Silava”
 • Latvijas Lauksaimniecības universitātes Meža fakultāte
 • Latvijas valsts koksnes ķīmijas institūts
 • Latvijas zemnieki
 • Latvijas valsts meži

Ieguvumi 

 • Bērza parauglaukumi
 • Bērza audzēšana jaunā kvalitātē
 • Bērza jaunaudžu un bērza koksnes īpašību zinātniskie pētījumi
 • Bērza stādīšana un mežu atjaunošana
 • Zaļā klase
 • Meža dienas Lietuvā
  Drukāt
Pērkam meža īpašumus

Pērkam īpašumus visā Latvijā !!!

Izskatam visus piedāvājumus, arī izcirstus un nepieaugušus mežus.

Zvaniet: 29279232

Akcija - bērza audžu kopšana

Sadarbībā ar A/s Latvijas Finieris, tiek uzsākta akcija bērzu audžu sastāva kopšanas veicināšanai. Rezultātā nākotnes mežs iegūs augstākus ražības un koksnes kvalitātes rādītājus. Sīkāka informācija...