Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 25/11/2013

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): AS "Latvijas Finieris"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 40003094173

Adrese: Bauskas iela 59, Rīga, Latvija, LV1016

Tālruņa numurs(-i): + 371 67067207
Faksa numurs(-i) (ja ir): + 371 67067326

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): Projektu koordinators / Andis Banis / +37129411014 / andis.banis@finieris.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Programmvadības iekārtas – metālapstrādes procesu kvalitātes garantija

3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā: 03/11/2013

4. Lēmuma pieņemšanas datums: 22/11/2013
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts): 

5. Informācija par sākotnējos piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem:

Nosaukums

Nodokļu maksātāja reīstrācijas numurs

Adrese

Valsts

SIA "Duroc Machine Tool" 4000716495 Tilta iela 12 k.2, Rīga, LV-1005 Latvija


6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās:

Nosaukums

Nodokļu maksātāja reīstrācijas numurs Adrese Valsts
SIA "Duroc Machine Tool" 4000716495 Tilta iela 12 k.2, Rīga, LV-1005 Latvija

SIA "Arito Latvia"   Ģenerāļa Baloža iela 33, Liepāja Latvija
7. Informācija par uzvarētāju:

Nosaukums Nodokļu maksātāja reīstrācijas numurs Adrese Valsts
SIA "Duroc Machine Tool" 4000716495 Tilta iela 12 k.2, Rīga, LV-1005 Latvija
8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 516'594 LVL

9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: projekta pieteikums LIAA uz programmu "Augstas pievienotās vērtības investīcijas (3.Kārta)"

10. Cita informācija (ja nepieciešams):

Saistītie paziņojumi: http://www.finieris.lv/lv/medijiem--presei/es-atbalsta-projekti1/iepirkumu-procedura/programmvadibas-iekartas

  Drukāt
Papildu informācija
  • Īsumā par "Latvijas Finieri" (LV, EN, FR)

Lejupielādē bezmaksas Adobe Reader, lai skatītu un drukātu PDF failus