Rūpnieciskas betulīna ražošanas iespējas no bērza pārstrādes atlikumiem

Bērza mizas ārējais baltais slānis jeb tāss pēc sava ķīmiskā sastāva ir unikāls dabas produkts, kas satur lielu daudzumu (~35% no a.s. masas) vērtīgu ekstraktvielu (betulīns). Projekta mērķis ir attīstīt jaunu tehnoloģiju, nokomplektēt piltoiekārtu un pielāgot pilotiekārtas režīmus augstas pievienotās vērtības produkta bērza tāss ekstraktvielu (betulīna) iegūšanai rūpnieciskam līmenim kosmētikas tirgum. Pētījumu laikā ir paredzēts veikt betulīna iznākuma un sastāva pētījumus atkarībā no izejmateriāla sagatavošanas metodikas, kā arī betulīna ražošanas iekārtas attīstīšana un ražošanai optimālo režīmu izpēte. Balstoties uz iegūtajiem datiem, eksperimentālās izstrādes ietvaros veiks betulīna testa partiju saražošanu un tā fizikālo īpašību pielāgošanu kosmētikas izejvielu tirgum.

Projekta realizācijas 1. un 2. periodā uzbūvēta betulīna ekstrakcijas pilotiekārta un veiksmīgi uzsākta tās ekspluatācija. Veikts eksperimentāls darbs pie optimālās izejmateriāla ieguves metodes un izstrādāta izejmateriāla kvalitātes novērtēšanas ekspresmetode, ar kuras palīdzība īsā termiņā ir iespējams precīzi noteikt izejmateriāla sastāvu.

Ekstrakcijas metožu pilnveidošanai veikti eksperimenti ar dažādiem šķīdinātājiem, ka arī eksperimenti ar dažādām šķīdinātāju atgūšanas metodēm. Uzsākts darbs pie iegūtās vielas analīzēm un kosmētikas izejvielas dokumentācijas sagatavošanas.

Pie projekta strādājošie zinātnieki A. Pāže un J. Rižikovs, 2017. gada sākumā saņēma Latvijās Ziņātņu Akadēmijas apbalvojumu nominācijā “Latvijas zinātnes nozīmīgākais sasniegums 2016. gadā praktiskajos pielietojumos” par koncepcijas izstrādi komerciālai bērza mizas kompleksai pārstrādei produktos ar augstu pievienoto vērtību.

2017. gada martā A/S Latvijas finieris “ Vides zinātnes un izglītības padomes (VZIP) izsludinātā konkursā „Vides zinātnes balva” bioekonomikas nominācijā ieguva balvu par projektu “Inovatīvs produkts: bērza tāss ekstraktvielu ar augstu betulīna saturu”.
 

Jauni saplākšņa kompozītmateriāli

Projekta mērķis - izstrādāt tirgū pieprasītus jaunus kompozītmateriālus un uzlabotu esošās plātņu īpašības atbilstoši tirgus pieprasījumam. Mērķa sasniegšanai apvienotas zinātnieku, saplākšņu ražotāju un galapatērētāju kompetences inovatīvu risinājumu izstrādei.

Uzlabotas kvalitātes impregnēšanas sveķu izstrāde to izmantošana impregnētu filmu pārklājumu ražošanai

Ar dažādām ķīmiskās sintēzes procesa korekcijām, kā arī ar sintēzes procesā izmantoto vielu apjoma un veida korekciju palīdzību uzlabot esošo impregnēšanas sveķu īpašības, t.sk., sacietēšanas ātrumu, plūstamību, pielāgojot sveķu īpašības (viskozitāti, sausnes saturu u.c.), pielietošanai jaunai lielāka ātruma impregnēšanas tehnoloģijai. Izpētīt un atrast piemērotāko krāsvielu apdrukātas impregnētās filmas ražošanai. Veikt eksperimentālo izstrādi, nodrošinot vienlaicīgu filmas pamatmateriāla drukāšanu un impregnēšanu gan vienā ciklā, gan atsevišķi.

  Drukāt
Papildu informācija
  • Īsumā par "Latvijas Finieri" (LV, EN, FR)