SIA "Dižmežs" koklaukums

Krustpils novads, Krustpils pagasts, „Dižmeži”, LV-5204, Latvija
Tālr. 29114440

AS "Latvijas Finieris" rekvizīti

Reģ. nr. 40003094173

Bauskas iela 59, Rīga
LV-1004, Latvija 

AS SEB banka UNLALV2X
LV71UNLA0002023469094

AS Swedbank HABALV22
LV57HABA0001408030828 

AS DNB banka RIKOLV2X
LV42RIKO0002930005890

  Drukāt
Papildu informācija
  • Īsumā par "Latvijas Finieri" (LV, EN, FR)