V. Kundziņš. Latvijas Finieris. Vides politika

Vides politika

Vides aizsardzība ir "Latvijas Finiera" biznesa stratēģijas un plānošanas neatņemama sastāvdaļa.

Vides aizsardzības prasības attiecina uz ražotajiem un jaunizstrādātajiem produktiem, to izejvielām un izejmateriāliem, energo un dabas resursiem, tehnoloģiskajiem procesiem, iekārtām, darba vidi un sniegtajiem pakalpojumiem.

"Latvijas Finieris" apzinās vides aizsardzības svarīgumu un rūpējas par:

 • Dabai draudzīgas, sabiedrībai labvēlīgas un ekonomiski daudzveidīgas mežu pārvaldīšanas sistēmas uzturēšanu
 • Produkcijas ražošanu no ilgtspējīgi un nenoplicinoši apsaimniekotos mežos legāli iegūtiem kokmateriāliem
 • Produkcijas ražošanā izmanto ķīmiskās izejvielas, kuras atbilst vides prasības reglamentējošām direktīvam, likumdošanas un uzņēmuma noteiktajām prasībām
 • Ražoto produktu un sniegto pakalpojumu atbilstību Eiropas un nacionālajām likumdošanas prasībām, lai nodrošinātu to drošumu un nekaitīgumu lietotājiem
 • Ražošanas procesu, tehnoloģisko iekārtu un darba vides nepārtrauktu uzlabošanu, mazinot to ietekmi uz cilvēku veselību un pilnvērtīgu dzīvi, kā arī apkārtējo vidi
 • Izejmateriālu ekonomisku patēriņu un daudzpusīgu ražošanas procesā radušos atlieku tālākās pārstrādes iespēju attīstīšanu
 • Energoresursu lietderīgu izmantošanu, lai samazinātu energopatēriņu uz produkcijas vienību, kā arī palielinātu no atjaunojamiem resursiem iegūtās enerģijas īpatsvaru
  Drukāt
Papildu informācija
 • Īsumā par "Latvijas Finieri" (LV, EN, FR)
Politikas
 • Ilgtspējas politika (LV, EN, RU)
 • Vides politika (LVEN, RU)
 • Komunikācijas politika un komunikatīvās kompetences principi (LV, EN)
 • Personāla politika (LVEN, RU)
 • Ētikas deklarācija (LV, ENRU)
 • Darba drošības un arodveselības politika (LV, EN)
 • Enerģētikas politika (LV, EN, RU)
 • Kvalitātes politika (LV,EN)
EPD
 • Vides deklarācija saplāksnim (EN)
Sertifikāti
 • FSC (EN)
 • PEFC (LV, EN)
 • Powered by Green (LV, EN)
 • Zaļā josta (LV)