O. Citcers. Latvijas Finieris. Personāla politika

Personāla politika

"Latvijas Finiera" personāla vadības vīzija ir būt pieprasītam, prestižam un sociāli atbildīgam darba devējam. Personāla politikas mērķis ir ilgtermiņā piesaistīt un attīstīt kompetentus un lojālus darbiniekus, radot labus darba apstākļus, lai sasniegtu uzņēmuma un darbinieku mērķus.

"Latvijas Finiera" personāla politikas pamatvērtības ir godīguma, taisnīguma, vienlīdzīgas attieksmes un tiesību principu ievērošana.

  Drukāt
Papildu informācija
  • Īsumā par "Latvijas Finieri" (LV, EN, FR)
Politikas
  • Ilgtspējas politika (LV, EN, RU)
  • Vides politika (LVEN, RU)
  • Komunikācijas politika un komunikatīvās kompetences principi (LV, EN)
  • Personāla politika (LVEN, RU)
  • Ētikas deklarācija (LV, ENRU)
  • Darba drošības un arodveselības politika (LV, EN)
  • Enerģētikas politika (LV, EN, RU)
  • Kvalitātes politika (LV,EN)